Logga 5tips

Hus i Thailand

2013-11-19 · Denna artikel finns i gruppen Flytta utomlands

Att införskaffa sej ett hus i Thailand låter kanske lite som en dröm, men det är en dröm som blir till verklighet för tusentals svenskar varje år då många väljer att flytta utomlands som pensionär.

Provinsen Rayong är ett av de områden i Thailand med mycket stark tillväxt, här kan man fortfarande införskaffa ett hus för mycket rimliga pengar.

I Rayong området har vi sett hur de mindre samhällena längst Rayongs kust som Ban Phe och Mae Phim har dragit till sej både svenska och inhemska investerare på senare tid och det byggs både hus, lägenheter och hotell längst Rayongs kust.

Men det är några saker man ska tänka på innan man köper hus i Thailand. Ett sätt som varit väldigt vanligt bland många hus köpare är att köpa sitt hus på ritning, detta är ofta lite billigare en att köpa huset färdigt. Om man köper ett hus på ritning ska man vara väldigt noga med att kolla upp bolaget som ska genomföra byggnationen, man ska först och främst kolla på bolagets referenser och se vilken standard byggbolaget har haft i tidigare projekt, detta är mycket viktigare i Thailand en i Sverige eftersom det inte finns några fasta byggnormer i Thailand.

Man kan även köpa ett färdigt hus som redan är byggt och klart vilket egentligen är det tryggaste sättet att köpa hus i Thailand på eftersom du då vet exakt vad du får. Det finns trotts allt lite fallgropar även om själva huset är klart.

Det man ska tänka på är hur man ska äga sitt hus och tomt. I Thailand kan man som utlänning inte stå som ägare till mark men det finns några alternativ. Man kan äga hus och tomt via ett Thailändskt företag där man själv står som direktör och ända beslutsfattare i företaget, ett annat bra alternativ som många valt är att leasa hus och mark via trettio års leasingkontrakt som sedan kan förnyas i omgångar av nya trettio års perioder, detta har länge varit ett enkelt sätt för svenskar att äga sina boenden på, men som vanligt ska man alltid kontakta  advokat innan man investerar i hus eller tomt. Det finns flera bra advokatbyråer i Rayong med specialkunskap i just ägandeformer för utländska investerare.

Hus i Thailand

Att flytta utomlands och köpa hus i Thailand kan vara en dröm som går i uppfyllelse. Tag gärna hjälp av professionella mäklare så drömmen om huset i Thailand blir så fin som du tänkt dig. Lagar och regler skiljer sig mycket åt jämfört mot hur det är i Sverige.

One Response to “Hus i Thailand”

  1. Hus i Thailand – 5 tips | Skrivarfärg says:

    […] The rest is here: Hus i Thailand – 5 tips […]copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.