Logga 5tips

Hur väljer man rätt emballage och förpackningssystem?

2014-05-30 · Denna artikel finns i gruppen Packmaterial

Något de flesta nog inte reflekterar så mycket över är hur oumbärliga transporterna är för att upprätthålla vår vedertagna vardagskomfort. Vilken affär du än går in i så har allt som finns på hyllorna förmodligen kommit dit via någon form av logistiksystem. Kort sammanfattat är vårt samhälle beroende av transporter. Något de flesta förmodligen lägger ännu mindre märke till är hur viktigt emballage är vid transporterna. Det kan tyckas vara en liten detalj, men det är en väldigt viktig sådan. Utan att ha rätt förpackat gods finns en risk att leveransen blir förstörd. Vilket kan leda till en utdragen reklamationsprocess, som tar tid för både avsändaren och mottagaren. Att godset är rätt förpackat och uppmärkt från början är därför av stor vikt för att undvika merarbete för alla inblandade parter.

Emballage och förpackningssystem

Emballage och förpackningssystem

Att välja rätt emballage

Vilken typ av emballage man ska använda sig av beror givetvis på vad det är som ska transporteras. Ömtåligt gods förpackas med fördel i någon form av wellpapp kartong isolerat med till exempel skumgummi, frigolit eller plast för att dämpa yttre påfrestningar och stötar. Gods som inte är lika ömtåligt som exempelvis kläder och matvaror, kan staplas i en emballage kartong. Vid transport av farligt gods är det extra viktigt att det är rätt förpackat och uppmärkt. Det finns stränga detaljerade lagar och föreskrifter som reglerar det och leverantörer av emballagetjänster kan dessa regler.

Att ha godset förpackat i ett emballage medför många fördelar; det skyddar mot väder och vind och andra yttre påfrestningar. Det hjälper till att särskilja godset, eftersom många distributörer samordnar leveranserna med gods från flera olika avsändare. Det blir även lättare att hantera och märka upp leveranserna. Läs mer om butiksemballage

Miljöpåverkan

De flesta stortillverkare köper in sitt förpackningsmaterial från kartongleverantörer som är specialister på den här typen av förpackning. Dessutom brukar de använda sig av någon form av system som gör att förpackningsmaterialet kan återanvändas och tas omhand av en annan aktör mot en mindre kostnad. Eftersom stora mängder material förbrukas vid förpackning är det viktigt att också ta hänsyn till miljön. Förutom att följa befintliga lagar har många leverantörer tagit på sig ett extra ansvar och valt att implementera egna miljöledningssystem för att visa sina kunder att de tar sitt ansvar för en hållbar utveckling Något som många större företag ofta tar hänsyn till vid upphandling av förpackningsmaterial. Att tillämpa smarta lösningar som innebär att det inte används mer material än vad som är absolut nödvändigt är också ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan. Genom ett nära samarbete mellan leverantör och användare går det att upprätta ett förpackningssystem som är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

 copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.