Logga 5tips

Hur enhetlig är svensk massage egentligen?

2014-01-20 · Denna artikel finns i gruppen SPA och friskvård

Massage är troligen en av de äldsta manuella behandlingsmetoderna som finns. Per definition skulle massage kunna beskrivas som någon form av påverkan eller manipulation av mjukdelsvävnaden vilket inkluderar muskulatur och bindvävnad. En annan mer detaljerad definition av massage är strykningar, tryck och töjning av hud, bindvävnad och muskler.

Svensk massage som även kallats för klassisk massage fokuserar systematiskt på bearbetning av mjukdelsvävnaden och specifikt på skelettmuskulaturen. Men det måste betonas att det finns en skillnad mellan skolor i hur den svenska massagen utförs. Detta är ingalunda ovanligt för manuell terapi i allmänhet. Till exempel fysioterapihögskolor kan skilja sig ganska mycket i läroplanen mellan varandra. I Sverige har varje skola en egen läroplan och undervisar sina elever i massage enligt skolornas kursmaterial. I Sverige är huvudsakligen de skolor som har svensk massage på läroplanen privata. Även om vissa statliga universitetsprogram som fysioterapi har några timmars massage i kursplanen är det inte någon komplett massagekurs jämfört med många av de privata massageskolorna. Före 1970-talet var fysioterapeuter i Sverige välutbildad i massage men när fysioterapi blev ett mer akademiskt ämne och utbildningen integrerades inom fakulteter i medicin och hälsa uppstod hårdare krav på att allt skulle vara vetenskapligt eller evidensbaserat. Så paradoxen i dag är att många av de privata skolorna med ingen anknytning till universitet eller högskolor har omfattande program i manuell terapi med massage i utbildningarna. Men universitetsprogram inom hälsa och medicin är generellt mer omfattande i vetenskapsmetodik, medicin, anatomi och fysiologi.

Många av de privata massageskolorna är under statlig tillsyn men detta är mer en byråkratisk formalitet och den ansvariga myndigheten har egentligen inga kunskaper i manuell terapi i allmänhet eller massageterapi i synnerhet. I Sverige sker kvalitetssäkring av läroplan internt av skolorna själv. Men det finns några skolor idag som bildar Branschrådet Svensk Massage som har övergripande riktlinjer för de skolor som är medlemmar. Huvudsyftet med Branschrådet Svensk Massage är att upprätthålla riktlinjer för vad en massör ska kunna. Vilket ytterst handlar om yrkesskicklighet och trovärdigheten. Detta uppnås av att alla elever som är inskrivna i medlemsskolor kan genomgå nationella prov och få certifiering som massör. Denna examen är ett prov med flervalsalternativ med de flesta frågor som berör elevernas kunskaper i anatomi. Det finns också ett nationellt praktisk examen på elevernas färdigheter ytanatomi, massage och manuell muskeltöjning.

Svensk massage

Den svenska massagen är inte så enhetlig som många tror. Den kan bestå av massage av så väl fötter som rygg och andra kroppsdelar.

När Branschrådet bildades 1998 fanns det en överenskommelse att titeln massör var den mest kända yrkestiteln hos marknaden. Detta var anledningen till att titeln certifierad massör etablerades och marknadsförs även idag. Även om massageterapeut idag kanske har högre trovärdighet som en titel. Massageterapeutdiplom är dock en titel som varje skola eller kursleverantör kan ge utan förbehåll. Branschrådet har genom åren etablerat riktlinjer och minimikrav på vad en massageterapeut behöver veta och hur många timmars undervisning krävs i anatomi, fysiologi, medicin, och massage och terapeutisk muskeltöjning. Det finns också krav på praktik som eleven måste gå igenom, både handledd och självständig. Branschrådet Svensk Massage har enats om vilka muskler och deras fästen och funktioner eleven ska kunna men det saknas paradoxalt nog en enighet i den praktiska massagen. Det finns också en överenskommelse om vilka muskler en massör ska kunna utföra terapeutiska töjningar på en patient men exakt hur detta görs är något varje skola bestämmer.

Det finns en överlappning mellan olika massagemetoder. Några av de enskilda greppen är mer eller mindre identiska oberoende av terapeutens utbildningsbakgrund eller en viss skolas inriktning. Den svenska massagen är däremot inte så enhetlig som många antagligen tror att den är. Samtidigt är detta charmen med massage.

 

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.