Logga 5tips

Hjälp för dig som är ny i Sverige

2013-08-06 · Denna artikel finns i gruppen Bemanning och lediga jobb

Att vara ny i Sverige är aldrig lätt. Att fly från hemlandet kan innebära ett stort trauma och oro för dem som fortfarande är kvar i det gamla hemlandet. Mitt i allt gäller det även att fokusera framåt och anpassa sig för att kunna möta framtiden i det nya landet. Det finns hjälp att få för dig som är ny i Sverige, det mesta sker på kommunal nivå. För att få ta del av olika program måste du vara skriven på en adress i kommunen. Det finns både praktiska och teoretiska utbildningar för att det ska gå snabbare att slussas vidare och bli en del av samhället.

Att komma in i det svenska samhället är inte alltid så lätt. En utbildning och ett jobb underlättar avsevärt.

Att komma in i det svenska samhället är inte alltid så lätt. En utbildning och ett jobb underlättar.

 

Teoretiska utbildningar
I stort sett alla som är nya i Sverige går någon form av teoretisk utbildning. För att bli en del av samhället måste det nya språket läras in, det sker i form av utbildningar som kommunen anordnar. Kurserna förkortas SFI och är utformade på lite olika sätt beroende på den personliga bakgrunden. En del av dem som anländer till Sverige saknar helt utbildning och har aldrig lärt sig att läsa eller skriva. Andra har en universitetsutbildning och för att alla ska få ut det mesta av kurserna finns flera nivåer. Det finns teoretiska utbildningar som är till som ett komplement till yrkeslivet med extra fokus på de termer som används inom yrket.

 

Praktiska utbildningar
Kommunerna anordnar även praktiska utbildningar för den som är ny i Sverige. Även om de har arbetat i sina forna hemländer saknar de ofta arbetsintyg. Av förståeliga skäl går det inte att ordna fram några papper. Genom att praktisera på en arbetsplats med liknande arbetsuppgifter som innan och med en arbetsledare som sedan bedömer utförandet och därefter skriver ett intyg finns underlag för ett CV. Det finns även andra typer av praktiker där en handledare finns till hjälp när språket brister men kunskapen om yrket redan finns.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.