Logga 5tips

Guiden till en lyckad snabbavveckling

2015-05-05 · Denna artikel finns i gruppen Näringsliv

Du har ett aktiebolag som du inte längre har användning av.  Att aktiebolaget fortfarande kräver både tid, engagemang och pengar vet du vid det här laget. Om du hade varit det minsta osäker på huruvida du kanske skulle komma att ha nytta av bolaget inom den närmaste framtiden så skulle det kanske vara värt att låta bolaget vara vilande så länge. Ett vilande aktiebolag kräver dock fortfarande en del energi från sin ägare löpande, därför är en snabbavveckling att förespråka om det inte finns något som helst behov av bolaget i närtid.

Det absolut smidigaste sättet för dig att bli av med bolaget så snabbt som möjligt samtidigt som du vill maximera de kronor som ligger på bordet när avvecklingen är klar är genom snabbavveckling. Om vi dessutom antar att du inte vill ta någon risk gällande ansvarsförbindelser vid en avveckling av aktiebolaget samt att du gärna vill tillgodogöra dig bolagets kapital direkt istället för att vänta 7-9 månader så är fortfarande snabbavveckling av ditt aktiebolag definitivt att föredra.

En snabbavveckling går ut på att du säljer ditt aktiebolag till ett annat företag som arbetar professionellt med just likvidationer. Var noga med att välja en av de seriösa aktörerna som finns på marknaden. Att hantera en avveckling professionellt och enligt konstens alla regler kräver sin organisation, ett av skälen till att välja rätt partner med omsorg.

Några saker att tänka på när du utvärderar vilken aktör du ska välja för snabbavveckling:

  1. Säkerställ att det är en seriös aktör.
  2. Ta in offert från 3 aktörer och jämför dessa mot varandra.
  3. Be att få en kopia på köpeavtal så att du får en inblick i vad som står.
  4. Ring varje aktör och ställ ett antal frågor om hur de arbetar, här är det viktigt att vara lyhörd kring hur serviceinriktad leverantören verkar vara.
  5. Var säker på att du känner dig komfortabel med den aktör du faller för.

 

Avveckla aktiebolaget

Kanske var din idé inte så lysande som du hoppats på och du vill avveckla aktiebolaget. Då finns det en hel del att tänka på.

När du har gjort ditt val av leverantör för snabbavveckling av ditt aktiebolag så accepterar du offerten. Leverantören kommer därefter att skicka dig ett köpeavtal, generalfullmakt samt en lista med olika handlingar som behövs för att kunna ta över bolaget.

Listan kan kännas ganska så maffig vid första anblick, men det är egentligen inte så farligt som det ser ut. Om du har tagit hjälp av en Redovisningsbyrå under tiden som du har bedrivit ditt företag så be denne om hjälp. Byrån kan då med stor sannolikhet snabbt hjälpa dig med stora delar av det efterfrågade materialet enkelt, de saker som sedan ligger kvar är av mer vardaglig karaktär (exempelvis kopia på ditt id-kort etc).

När allt material är ihopsamlat, avtal påskrivna och skickat till köparen så skriver köparen under samtliga handlingar och betalar ut köpeskillingen till ditt privata bankkonto. Nu är allt ditt arbete och ansvar kring aktiebolaget färdigt och du anses vara befriad från alla ”måsten” som har med bolaget att göra.  Köparens ansvar har precis börjat träda i kraft.

En annan positiv sak med snabbavveckling av aktiebolag är att förutom att det går väldigt fort så får man om man väljer rätt leverantör bra betalt (dessutom direkt). Om du väljer rätt leverantör så får du ungefär lika mycket betalt för ditt bolag av denne som om du själv skulle ha skött avvecklingen och allt arbete relaterat till en sådan process, det bästa vid snabbavveckling måste väl ändå vara att slippa göra arbetet, få lika mycket betalt som om att göra det själv samt få betalt direkt och inte behöva vänta 7-9 månader så som vid en sedvanlig likvidation?copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.