Logga 5tips

Gjutning inom metallindustri och bygge

2013-04-02 · Denna artikel finns i gruppen Gjutning, Industri

När man talar om gjutning så handlar det alltid om en process där man smälter ner material för att ge det en ny form. Betong gjutning skiljer sig förstås från gjutning i metall på så vis att man inte måste smälta den massa som ska stelna till betong. Gjutning av aluminium och andra metaller kan vara mycket avancerad och den som ger sig in på denna bana inser att man måste kunna grundtekniken för att klara av mer avancerade gjutningsprojekt och det här kräver en hel del tålamod samt erfarenhet.

Klassisk gjutning

Klassisk gjutning av metall går till på så vis att man hettar upp metallen tills den blir till en smält massa. Denna kommer man sedan att överföra till en gjutform som har den form som man vill se på den färdiga delen. Efter detta så låter man metallen stelna i gjutformen. Det här kan man jämföra med gjutning av betong som också går ut på att man häller den lösa betongmassan i en form där den får stelna. När metallen är stel och nedkyld så kommer den att ha den färdiga formen. Beroende på hur avancerad metallgjutningsteknik man använder sig av så behöver man applicera bearbetning som ger en fin yta.

Det finns många olika gjutmetoder som man använder sig av beroende på det som ska tas fram. Varje metod har sina utmaningar och professionella metallarbetare vet att det gäller att undvika så kallade gjutdefekter som kan leda till allvarliga problem med den detalj som man har tagit fram.

Gjutning

En metallbil kan gjutas fram

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.