Logga 5tips

Formblåsning för miljön

2015-05-17 · Denna artikel finns i gruppen Formblåsning, Formsprutning, Plast

När man först tänker på det där med plastprodukter så kanske man får intrycket av att dessa inte är så bra för vår miljö, och visst kan man se problem med plastpåsar och annat som ligger och skräpar längsmed stränder och på andra håll. Samtidigt så har folk blivit bra mycket bättre på att utnyttja miljöstationer och att samla in plast som man kan smälta ner och använda igen. Det är just det här med återanvändning som gör att plastmaterialen faktiskt kan vara riktigt miljövänliga. Det hela handlar en hel del om hur vi använder oss av plasten och hur vår industri tar till vara på materialet för att skapa nya smarta lösningar för olika typer av produkter. Med formblåsning så kan man producera plastprodukter för en rad olika ändamål. Precis som formsprutningen så är formblåsningen mycket effektiv, och den är numera stort efterfrågad som tillverkningsmetod från olika industrier som fordonsindustrin och leksaksindustrin. När man kan ta fram plastprodukter med stor hållbarhet som dessutom är återvinningsbara så har man nått miljövänlighet och därför så är det väl värt att fortsatt satsa på plastproduktionen.

Formblåsning som metod

Formblåsningen är inte riktigt samma sak som formsprutning även om de två metoderna oftast används sida vid sida på samma verkstad. Man brukar jämföra formblåsning med glasblåsning för att man precis som med smält glas får en form som ser ut som en slags strumpa som man pressar ut. Och precis som med glasblåsning så använder man sig av luft för att trycka ut den smälta plasten mot väggarna i den form som man använder sig av. När man väl har “blåst” plasten på plats i formen så kyler man den med vatten. Resultatet blir en plastprodukt som kan vara ihålig. Det går väldigt snabbt att formblåsa och på allt från 15 sekunder till några minuter så kan man ha en färdig produkt. Det som kommer att påverka tillverkningstiden är bland annat hur tjock plasten ska vara.

Formblåsning formsprutning av plast

Exempel på skillnaden mellan formblåsning och formsprutning. PET-flaskan är formblåst och korken är formsprutad.

När man är klar med själva formningen av plasten så är det viktigt att den får svalna ordentligt. Om plasten fortfarande är varm så är den också fortsatt böjbar och om man tar ut den ur formen för snabbt så kan det leda till att man får börja om från början igen. Med en snabb metod så är det förstås också så att tillverkningsprocessen kräver mindre energi än andra processer där maskiner måste arbeta under en längre tidsperiod. Det här gör att man sparar både på pengar och på miljön och det är kanske just den förstnämnda anledningen som gör att många tillverkningsindustrier är så pass intresserade av formblåsningen.

Återvinning av plast inte bara industrins ansvar

Det är klart att det är mycket viktigt att industrin går över till tillverkningsmetoder som är bra för miljön och här kan man se många fördelar med formblåsningen både för att den är så pass effektiv och ger goda resultat och för att den erbjuder återvinning av plast på ett smidigt sätt. Men, som konsument så har man också ett ansvar. Den där plasten som kasseras måste ju samlas in för att återigen nå produktionen. Det här sker bara om konsumenter är noga med att ta del av de återvinningsstationer som finns. En del menar att det här är industrins ansvar, att den som tillverkar också måste ta hand om restprodukter och om att samla in material för att skapa nytt. Det är klart att man kan se att industrins agerande väger tungt och i Sverige så är företag riktigt duktiga på att jobba på ett miljömedvetet sätt. Det här är något som man som konsument bör vara medveten om.

Även om en individ kanske inte tjänar något på att slänga plasten i en container på återvinningsstationen så gör samhället i stort det. På lång sikt så betyder det nämligen att man kan påverka miljön på ett mycket positivt vis och återvinning av material i stor skala kan vara en faktor som även är med och påverkar priser på de färdiga produkterna så konsumenten kan tids nog också se en vinning i det hela då prisläget kan förbättras. Låt oss inte glömma bort att man med formblåsning får mycket hållbara produkter som faktiskt är bättre än det som man kan få med andra material. Så det är väl värt att satsa på utveckling av plastprodukttillverkning som ett alternativ till metaller och annat som alls inte är lika lätt att återvinna och tillverka på ett miljövänligt vis.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.