Logga 5tips

Förenkla administrationen med löneoutsourcing

2013-08-29 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

Att anlita ett företag som erbjuder outsourcing av löneadministration och HR i allmänhet kan förenkla en firmas administration avsevärt. Bluegarden.se tillhandahåller både löneadministration och saker som till exempel reseräkningshantering kräver att man har en hel del specialkunskaper som den som är administrativt ansvarig på firman kanske inte har. Att anställa någon enbart i detta syfte är inte särskilt kostnadseffektivt, särskilt när det finns så pass avancerade och billiga lösningar tillgängliga i form av löneoutsourcing. Kunskaperna inom områden som rör fackliga avtal och andra typer av centrala avtal måste dessutom ständigt uppdateras. Med ett fullständigt system för dessa frågor sparar man in en hel del tid, men även pengar, eftersom man slipper rekrytera specialister under vissa delar av året.

 

Löneoutsourcing med lokal kompetens

Det är enkelt att outsourca all lönehantering till ett företag som har koll på lokala avtal och regler. Vissa företag kan också erbjuda specialister som har full koll på nordiska avtal mellan arbetsgivare och fackföreningar. För företag som är aktiva i Norden och Baltikum är denna lösning givetvis optimal, eftersom man då alltid har tillgång till uppdaterad information i samtliga länder, oavsett språk och lokala skillnader, gällande förändringar i centrala avtal som rör firmans anställda.

 

Outsourcing är den mest kostnadseffektiva lösningen

Att outsourca istället för att nyrekrytera är den lösning som är mest kostnadseffektiv för de flesta företag, särskilt de som är små eller medelstora. Att man ständigt har tillgång till relevanta och uppdaterade villkor är dock kanske den allra största fördelen, eftersom detta förbättrar kvaliteten på det administrativa arbetet. Ta kontakt med något av alla de företag som erbjuder tjänster inom detta område, till exempel Bluegarden.se och hör er om vilken lösning som passar ert företag bäst, så kan de ge er en offert. Kom ihåg att ni slipper lägga ner tid på er ekonomi och kan istället fokusera på det som är viktig i er kärnverksamhet.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.