Logga 5tips

Fokus på kundnöjdhet

2014-07-23 · Denna artikel finns i gruppen Bemanning och lediga jobb

Det är viktigt att företag och verksamhet tar hand om sina kunder, speciellt i dagens konkurrensutsatta värld. Kunderna värderar service och varumärkessamhörighet mer än någonsin, därför går det inte att gömma sig bakom dålig service. Då teknologin utvecklas för varje dag som går så kan kunderna få sina röster hörda på många olika sätt. Sociala medier är ett område där kunderna kan uttrycka sig både offentligt och på bästa möjliga sätt. Detta är en viktig aspekt som företag och verksamheter måste ta hänsyn till eftersom det har stort genomslag på företag, deras varumärken och därmed deras försäljning.

Kundtjänst som även kan nämnas som kundservice erbjuder tjänster som har en stor påverkan på försäljning och inom kundrelations front. Trots att de enklare och vanligare ärendena kan skötas av kunden själv via webben och olika självbetjäningstjänster, kan de även använda kundtjänst för personlig vägledning. Detta är ett sätt att öka merförsäljningen.

Kundtjänstens utökade roll har stor betydelse då de måste finnas för att kunna lösa kundernas problem. Det har stor inverkan på kundlojalitet och kundnöjdhet då kundservice och dess tjänster utvecklas mer och mer för att kunna möta kundernas villkor. Detta leder till en nöjd och lojal kund som i sin tur gynnar företagets framtida försäljningar. Utöver dessa aspekter är det viktigt att kunna fånga kundens preferenser och framtida förbättringsförslag. Oavsett om tjänsten utförs via telefon, chatt eller ett forum ska dialogen innehålla både förbättringsförslag som rör ärendet och mer generella önskemål. Det är här som säljare får en chans att förstå kundens behov för att sedan kunna lägga grunden för framtagandet av kundanpassade lösningar. Det är viktigt att förstå kunden och deras vilja för att kunna erbjuda tjänster och lösningar som når upp till kundens behov. Detta leder till merförsäljning och skapar effektivitet. För de flesta verksamheters kundtjänsts service är det här det brister, förbättringsförslag och önskemål iakttas inte vilket skapar problem inom kundnöjdhetskretsen. Att anlita ett extern företag som sköter kundtjänst kan vara ett alternativ för att snabbt och effektiv få kompetent personal.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.