Logga 5tips

Fibernätverk och kommunikationstjänster

2014-05-21 · Denna artikel finns i gruppen IT och teknik

Fibernät är mycket användbara till att ge snabb kommunikation på grund av den typ av teknik som används.  Dessa fungerande lösningar för fibernät kallas för fiberoptik och har ett antal fördelar. Artikel kommer att kort titta på dess fördelar och hur de är användbara i kommunikationstjänster.

När du delar information av något slag, kan det vara frustrerande att behöva vänta lång tid för att ta emot. Man måste komma ihåg att inte alla nätverkssystem är skapade lika. Små mängder av information skulle kunna överföras från en dator till en annan utan problem. Men om man skickar stora mängder data, kan restiden sakta ner ganska kraftigt. Anledningen till att information färdas långsamt eller inte alls beror på den bandbredd som en kabel har. En bandbredd beskriver mängden data som kan utföras åt gången. Om bandbredden är låg kommer informationen kanske inte alls kunna nå sin destination. Däremot kan en enhet med en hög bandbredd överföra mer data till en annan plats.

Det är där fiberoptik tekniken kommer in. De kablar som används i denna form av teknik består av plast eller kiseldioxidfibrer som är lätta i vikt jämfört med de tyngre metalltrådar som används i analog teknik. Varje fiber bär meddelanden som har ändrats på ett sådant sätt att de kan transporteras till sin destination med hjälp av ljusvågor. När destinationen är nådd, omvandlas datan tillbaka till sin ursprungliga form. Detta skiljer sig från metall- eller kopparmetallkablar som använder el för att skicka information. Med el finns en större risk att det uppstår störningar från andra enheter som också använder metalltrådar. Anledningen till att detta sker är att metalltrådar tenderar att störa andra kablar i samma kabel.

Det är därför många människor med denna typ av kabel tenderar att ha problem med att titta på ett TV-program. De kan också ha problem med att höra någon tydligt på den andra änden av en telefonlinje. Som ett resultat av detta har många företag gått över till optisk teknik. Genom detta kan de överföra mer data och dessutom upplever de mindre elektromagnetiska störningar.

Men detta är inte den enda fördelen med att använda denna form av teknik för att skapa ett nätverk. Anslutningarna som görs mellan olika system är mycket snabbare än traditionella metoder. Även många konsumenter har möjlighet att få tjänster som tillåter dem att betala sina internet, telefon och TV räkningar i ett paket. Detta är en av de stora fördelarna för konsumenten utöver snabbkommunikationstjänsten.

One Response to “Fibernätverk och kommunikationstjänster”

  1. Fibernätverk och kommunikationstjänster – 5 tips | Skrivarfärg says:

    […] Excerpt from:  Fibernätverk och kommunikationstjänster – 5 tips […]copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.