Logga 5tips

Fastighetsrätt – Köparen och säljarens ansvar vid husaffärer

2013-07-06 · Denna artikel finns i gruppen Hus och trädgård

Att köpa ett hus eller en lägenhet än en påtagligt stor affär. För många är det den ohotat största enskilda transaktion de någonsin genomför. Av den anledningen är det ytterst viktigt att saker och ting går rätt till. Det är därför inte märkligt att bittra tvister ibland uppstår i samband med fastighetsaffärer. Kanske upptäcker den nya ägaren av ett hus att något dolda skador som till exempel mögel finns. För att undvika onödiga konflikter och för att skydda sig själv kan det vara nyttigt att känna till några grundläggande princip inom fastighetsrätt.

 

Upplysningsplikt
I vissa sammanhang har säljaren av en vara upplysningsplikt och är alltså skyldigt att berätta om alla eventuella skador. Vid lägenhets- och husaffärer finns det emellertid inte någon generell upplysningsplikt enligt gällande fastighetsrätt. Regelverket är helt enkelt en smula tvetydigt. Säljaren är enligt relevanta paragrafer inom fastighetsrätt skyldig att upplysa om skador och brister som han eller hon känner till. Men det är dessvärre inte alltid säkert att man i efterhand kan fastställa hur mycket säljaren egentligen visste såtillvida det inte rör sig om uppenbara fel som den tidigare innehavaren rimligen inte kan ha missat.

gjuta-platta

Dolda fel kan kräva stora och kostsamma renoveringar.

 

Köparen undersökningsplikt
Det är dock inte bar säljaren som har skyldigheter vid hus- eller lägenhetsaffärer. Köparen har också enligt aktuell fastighetsrätt en omfattande undersökningsplikt. En plikt där väldigt höga krav ställs på köparen. Därför bör man alltid anlita och ta med sig en professionell och skicklig besiktningsman som undersöker fastigheten. Helst bör man ha någon som kan varje enskilt specialområde, en VVS-expert, en elektriker och så vidare.

 

Köparens och säljarens faktiska ansvar uppstår i praktiken någonstans i skärningen mellan dessa ”plikter”. Man kan säga att vår fastighetsrätt är luddig på området eftersom upplysningsplikt och undersökningsplikt överlappar varandra. På senare år har dock trenden inom fastighetsrätt varit att domstolar lägger fokus och större tyngd på undersökningsplikten när de dömer i tvister och mål.

 

Läs mer om vilka konflikter som kan ske under en husaffär.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.