Logga 5tips

Faktorer att tänka på vid val av tidrapportering

2016-12-14 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag

Tidrapportering används för att följa upp tidsanvändningen i ett företag. Det är ett verktyg som möjliggör intern koordinering, schemaläggning, kontrollering samt organisering. Tidrapportering är viktigt eftersom det är det lättaste och vanligaste sättet att mäta arbete i. Tid definierar nämligen många aspekter av arbetet. På basen av tid kan man bestämma lön och mäta effektivitet. Man kan också mäta arbetsdagens eller ett arbetsprojekts längd. Tid är pengar så det lönar sig att ha koll på bägge.

På marknaden finns dock många sorters tidrapporteringssystem så det lönar sig att veta vad det är man är ute efter. För att hitta det system som kompletterar ens behov bäst lönar det sig att fundera på följande faktorer:

Hur stort är företaget?

Hur många arbetar på företaget och hur många kommer att använda systemet. Är alla heltidsanställda och hur många jobbar på timlön och hur många har fast månadslön. Beroende på företagets storlek bör också tidrapporteringssystemet uppfylla olika funktioner

För vem är tidrapporteringen menad?

Vem kommer att använda informationen? Är datan till för intern användning eller används den för att redogöra tidsanvändningen för externa företag och uppdragsgivare. Beroende på vem som skall använda datan behövs olika funktioner

Måste systemet redovisa annat än tid?

Beroende på i vilket syfte tidrapporteringen skall användas kanske mängden och typen av information man behöver, varierar. Om man söker ett omfattande internt organisationssystem kan det vara bra att skaffa ett tidrapporteringssystem med funktioner utöver tidsregistrering. T.ex. schemaläggning, löneräkning och projekthantering. Om tidrapportering snarare är till för externa uppdragsgivare kanske man vill att systemets mjukvara skall se snygg modern lättförståelig och pålitlig ut.

Vilka plattformer vill man använda?

Vill man ha ett traditionellt stämpelklockssystem eller är man ute efter en modernare mobilbaserad applikation. Stämpelklockan är ett säkert val för större företag och fabriker o dylikt. Onlinebaserade appar o sin sida är smidigare och flexiblare och passar kanske bättre för mindre företag där arbetarna reser runt mycket och kanske jobbar från olika ställen.

Genom att besvara dessa frågor kan man sålla fram det rätta alternativet som passar ens företag bäst. Då man vet vad det är man är ute efter är det lättare att hitta den optimala lösningen och det optimala systemet. copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.