Logga 5tips

En försäkring för det moderna livet

2014-10-15 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

Oftast när man tänker på försäkringar så brukar det röra sig om hur man skall kunna skydda hemmet och bilen vid olyckor. Naturligtvis är det viktigt att upprätta ett välfungerande försäkringsskydd för bil och bostad, men risken är att du missar många andra viktiga försäkringar. I takt med att samhället förändras, ändras nämligen även trygghetskraven.

Det moderna arbetslivet

Inkomstförsäkringen är förmodligen ett av de tydligaste tecknen på att Sverige är under ständig förändring. För omkring 10 år sedan var det ytterst få som hade en inkomstförsäkring men idag har var och varannan en sådan. Detta beror självfallet på att ovissheten på arbetsmarknaden ökat. Både vi och arbetsgivarna har blivit mer ombytliga, tiden då man arbetade 40 år på samma arbetsplats tycks förbi.

En annan anledning till detta är att många fackförbund erbjuder inkomstförsäkring som en självklar del av deras verksamhet. Att endast förlita sig på att arbetslöshetsersättningen från akassan skall räcka, är för många önsketänkande. Att leva på 600-700 kr per dag för att finansiera alla livets delar är för majoriteten en orimlighet, i synnerhet om man har familj, bolån och fritidsaktiviteter på långväga avstånd. Inkomstförsäkringen är en viktig försäkring då den garanterar att du får behålla en stor del av den ordinarie även om du blir av med jobbet.

På resande fot

Reseförsäkring är ytterligare ett annat viktigt skydd som blivit viktigare eftersom vi blir allt mer mobila. Det finns en utbredd okunnighet kring vad en reseförsäkring egentligen inkluderar, många tror att bara man bokar resan med ett VISA-kort eller Mastercard så kan man känna sig fullständigt trygg, tyvärr är detta lång ifrån sanningen. För att exempelvis garanteras vaccinationer vid epidemiska utbrott måste man ha en särskild försäkring.

Företagaren

Som företagare lever man ständigt lite farligt. Men det går så klart att begränsa ”spänningen” så att den ligger på hanterbara nivåer. Driver du företag bör du skaffa någon form av skydd från ett försäkringsbolag. Många väljer att teckna en företagsförsäkring som inkluderar några av de vanligaste skydden som man kan tänkas behöva som företagare. Där ingår i princip alltid ansvarsförsäkring och någon form av trygghetsförsäkring för egendom. Är du verksam inom en specifik nisch kan du alltid ta hjälp av en försäkringsrådgivare för att plocka ihop ett anpassat skydd utifrån företagets behov.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.