Logga 5tips

En a-kassa för både företagare och anställda

2016-02-08 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

På dagens arbetsmarknad är ett signum den stora rörligheten. Folk byter jobb relativt ofta och många pendlar även mellan att vara egenföretagare och anställd. Kanske är det vårt behov av själförverkligande som lett till denna utveckling.

Sveriges största a-kassa

Den a-kassa med flest medlemmar i Sverige är Akademikernas a-kassa som även förkortas AEA (Akademikernas erkända a-kassa). Denna a-kassa har över 640 000 medlemmar. AEA riktar sig till dem som har en högskoleutbildning eller håller på att studera på högskola/universitet. En av anledningarna till att denna a-kassa blivit så stor är att andelen högskoleutbildade ökat kraft de senaste åren samt att medlemsavgiften är relativt låg (100 kr/mån). En annan anledning är säkerligen att det inte spelar någon roll om man är anställd eller egenföretagare för att ansluta sig till denna a-kassa, så länge man har minst 180 högskolepoäng, bedriver högskolestudier just nu med avsikt att ta minst 180 högskolepoäng eller att man studerade innan 2007 och har minst 120 högskolepoäng. Fördelen med denna a-kassa är alltså att när man väl blivit medlem så kan man flexa mellan olika yrken och/eller som anställd respektive egenföretagare.

Känner du dig ensam?

Känner du dig ensam? Skaffa dig trygghet genom att gå med i A-kassan.

Varför skall man gå med i en a-kassa?

Otrygghet på arbetsmarknaden har alltid funnits och kommer alltid finnas. Man kanske tror att man sitter säkert på ett jobb men eftersom man inte rår över ledningsbeslut om uppköp eller nedskärningar på arbetsplatsen så kan man vara invaggad i en falsk trygghet. Därför är det smart att säkra upp en ekonomsikt kompensation utifall man har oturen att bli uppsagd. Detta kan man göra genom att gå med i en a-kassa. Är man medlem i en a-kassa så kan man få som mest 80 % av 25 025 kr per månad (vilket blir drygt 14 000 kr/mån efter skatteavdrag). Detta gör ju att man förhoppningsvis kan klara sina fasta utgifter under tiden man letar nytt jobb.

Källa: A-kassa.net – En portal som hjälper dig hitta rätt a-kassa

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.