Logga 5tips

Elskåp och apparatskåp

2016-04-13 · Denna artikel finns i gruppen Industriautomation

Elskåp som även kallas apparatskåp eller styrskåp används för att styra och reglera en elektrisk anläggning. Det finns elskåp i en mängd olika utföranden och material. Vanliga material som skåpen byggs i är plast eller rostfritt stål, vad som är bäst beror på om elskåpet skall användas inomhus eller utomhus.

Många företag använder olika typer av automatikskåp inom värme, kyla, ventilation och övrig industri. Men det finns även en massa andra användningsområden.
Skåpen finns i olika standardmodeller men det finns även möjlighet att specialbygga ett elskåp och på så sätt ta fram ett skåp som är helt anpassat efter de krav och förutsättningar som råder.

Förutom fasta elskåp i fabriker och andra industrier, finns även portabla apparatskåp som används på byggen och liknande tillfälliga arbetsplatser.

En apparatskåpsbyggare bygger ett elskåp och monterar de komponenter som som finns specificerade på ritningen. Det är mycket viktigt att välja komponenter av högsta kvalité, som uppfyller alla krav på tillförlitlighet, funktion och naturligtvis även elsäkerhet.

Ett elskåp kan se ut på många olika sätt, det finns små enkla skåp som styr en enhet till stora avancerade automatik skåp som reglerar och styr en industrianläggning.
När du beställer automatik och elskåp är det viktigt att välja en leverantör som har vana att bygga skåp, detta gör att arbetet går snabbare och att du kan utnyttja den kunskap som byggaren har. Detta gör att det blir mycket lättare att ställa frågor och få tips om hur man bäst går till väga för att utnyttja systemet på bästa sätt.
Det finns många företag som levererar elskåp och andra typer av automatikskåp, det är klokt att noga undersöka vilken typ av extra tjänster man erbjuder förutom själva skåpsbyggandet. Genom att anlita en leverantör som även man montera och sköta löpande underhåll på din anläggning gör att du kan vända dig till en och samma leverantör i alla frågor som rör styrning och reglering.

Elskåp

Gamla elskåp och proppskåp finns det fortfarande gott om. Med tanke på elsäkerheten bör de bytas ut mot nya och moderna apparatskåp med automatsäkringar, jordfelsbrytare osv. Nya elskåp ger även större möjligheter till automatisk styrning av olika maskiner, både i hemmet och på arbetsplatsen.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.