Logga 5tips

Ekologiska barnkläder – gör det någon skillnad?

2015-11-21 · Denna artikel finns i gruppen Kläder

Att ekologiska barnkläder är något som efterfrågas av småbarnsföräldrar är tydligt. Flera av de stora kedjorna har tagit in utbud av de ekologiskt tillverkade plaggen och ett flertal E-butiker har valt att enbart sälja detta ekologiska alternativ.

Samtidigt är utbudet av ekologiska vuxenkläder betydligt mindre. Det är mycket enklare att hitta dessa miljömässigt bättre produkter till barn.

Är det viktigare med ekologiska barnkläder?

Även om alla bör tänka på miljön så finns det två extra fördelar med att prioritera just barnkläderna.

För det första handlar det om den personliga vinningen. När dessa plagg tillverkas tillförs inte alls i samma utsträckning giftiga kemikalier. Därmed påverkas inte heller huden på den som bär plagget i lika stor utsträckning – det kan gälla vilket plagg som helst, både mössor, filtar och tröjor. Det finns ju en anledning varför man alltid ska tvätta kläder som köps in.

barnkläd

Ekologiska barnkläder för ett rent samvete 🙂

För det andra handlar det om miljön. Inte bara den vi lever i utan även våra barns framtid. Det är troligtvis denna orsak som de flesta lutar sig mot när de väljer det ekologiska alternativet. Även om det inte gör enormt stor skillnad för miljön om en familj köper en tre ekologiska plagg så bör man se det mer på lång sikt. Det förmedlar ett budskap till barnen att tänka på miljön och detta även i val av kläder.

Här kan gå till sopsortering och se hur en attitydförändring lätt kan växa fram. Bara för 20 år sedan var sopsortering något som inte var speciellt utvecklat i många städer. Men med information, kunskap och bättre utbud blev det allt mer etablerat. Idag lär föräldrarna sina barn att sopsortering är en självklarhet för att bevara miljön. Lika självklart kan det bli att köpa ekologiska kläder om 20 år. I alla fall om föräldrarna tar första steget och låter sina barn köpa och ha dessa plagg. Så visst gör det förändring.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.