Logga 5tips

Effektivisering inom inköp märks tydligt på sista raden

2013-11-28 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag

Ju större bolag desto större kostnader. Relationen är logisk. Men på samma vis är det självklart att varje enskild kostnadspost blir mer och mer intressant att analysera och se över i takt med att man växer. För det är inte bara ökade intäkter som ger lönsamhet – det är lika intressant att se över kostnaderna.

Valuesource är en oberoende konsultbyrå med fokus på inköpsavdelningar och har under åren byggt upp en kompetensbas inom effektivisering och framförallt kostnadsbesparingar. Genom att se över kostnader och med förståelse på varje enskild kostnad kan man därefter ta fram riktlinjer för varje enskild inköpsartikel (främst intressant för volymköp givetvis) och därefter uppvakta leverantörer löpande för att på så sätt se om priset förändras. Ramavtal är ett sätt att få ner priset genom att indikera vissa inköpsvolymer och garantera exklusivitet – men binder ofta upp över långa tidsperioder där man kan hamna i avtal där priserna inte alls följer marknaden i stort.

Ett arbete för alla branscher

Inom mindre organisationer är det ofta ett delat arbete att köpa in material och inventarier medan större organisationer ofta har dedikerad personal som specialiserar sig på att hela tiden upphandla nya priser och föra dialoger med leverantörer för att säkerställa att man inte betalar pengar i onödan. Ett gott tips är att följa devisen ”allt går att pruta” innan man väljer att köpa in något. Detta gäller från personliga erfarenheter allt. Oavsett om det är kontorsmöbler eller mjukvara, hyra eller finansiering så är prisindikationerna man får först alltid bara förslag, förberedda inför en förhandling. Så ge dig inte och acceptera alla priser som slängs på dig – våga kritisera och var inte rädd för att förhandla.

Inkomster - utgifter

Det är inte bara ökade intäkter som ger lönsamhet. Det gäller att hålla ner utgifterna. Ibland är det bra att pruta och ibland är det bättre att ta en cola istället för champagne.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.