Logga 5tips

Effektiv rörbockning

2013-11-03 · Denna artikel finns i gruppen Bockning

Rörbockning på olika sätt

Rörbockning kräver avancerad teknik och precision, därför bockas de flesta metallrör i dag i CNC-styrda rörbockningsmaskiner. När man ska bocka metallrör så krävs både särskilda verktyg/maskiner och metoder för att rörbockningen ska gå så lätt och smidigt som möjligt. Det två huvudsakliga metoderna är resultat av temperatur: varmbockning och kallbockning.

Kall rörbockning

En kurvmall används vid bockning av metallrör. Röret dras över mallen och med en hävarm formpressar man röret i något som påminner om en tunnel. På detta vis undslipper man fula veck och vikningar och får en snygg böj på sitt metallrör. Vill man höja böjens estetik ytterligare så kan man fylla röret med en invändig dorn innan processen sätts igång.

Rörbockning

Vill kallbockning kan man använda både manuella bockare och avancerade, datorstyrda bockare, beroende på i vilken skala man bockar rör.

Varm rörbockning

När man använder sig av varmbockning som metod för att bocka metallrör så är det vanligt att man först packar röret hårt med sand. Där man sedan vill ha rörets ytterkurva värmer man på med en svetslåga som gör att metallen där sträcks ut. Det krävs en van hand för att klara av denna metod utan att röret blir ojämnt.

Det går att genomföra rörbockning med värme utan att röret först fylls med sand, men då är det i regel rörets innerkrök som huvudsakligen värms upp. Detta gör att man kan veckbocka röret, men det kräver stor erfarenhet från rörbockaren för att ge ett bra resultat.

Rörbockning i stor volym

Den som arbetar med rörbockning på ett professionellt vis går idag ofta över till datorstyrda rörbockningsmaskiner. Detta effektiviserar produktionen enormt, men gör också att ett svårt hantverk är på väg mot sin grav. För att bli rörbockare förr var man tvungen att träna jättemycket innan man fick kläm på metoden för varje ny typ av metallrör. Det är ju viktigt att röret man böjer även efter böjningen har fritt hålrum inuti och att fula veck och kanter undviks, men utan att metallen spricker. Med CNC-styrda rörbockare får man snabbt och effektivt perfekt böjda rör.

Läs mer om rörbockning här!

Rörbockning till möbeldetaljer

Rörbockning och svetsning av möbeldetaljer

Svetsning och bockning av möbeldetaljer

Svetsning för möbeldetaljer

 copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.