Logga 5tips

Digital framkallning av bilder

2015-01-12 · Denna artikel finns i gruppen Foto

Fotografering har traditionellt gjorts i analogt format. Fotografier har tagits i flera hundra år, men de tidigare bilderna var inte varaktiga. Först 1826 lyckades Joseph Nicéphore Niépce ta ett fotografi som kunde bevaras fram tills idag, bilden föreställer utsikten från hans arbetsrum. På 1900-talet utvecklades små kameror som kunde användas av privatpersoner och den enskilda individen kunde därmed ta sina egna fotografier. På 90-talet lanserades kommersiellt tillgängliga digitalkameror, vilka har etablerat sig med språng sedan dess. Idag tas de flesta fotografier digitalt och analoga kameror och filmer blir mer och mer sällsynta.

Digital fotografering har flera fördelar gentemot det analoga alternativet. Man kan se sitt foto direkt efter att det tagits, och genast radera det ifall det blev misslyckat. Man kan lagra ett stort antal bilder på ett litet minneskort som ofta räcker för hela kamerans livslängd, istället för att behöva köpa och byta filmrullar regelbundet. Det finns många olika alternativ för att redigera och framkalla bilder om fotografierna är tagna i digitalt format. Utbredd användning av smartphones med inbyggda digitalkameror låter individer ladda upp sina bilder på internet och dela dem med ett stort antal människor. Digitala fotoalbum är billiga att skapa och är lättillgängliga med hjälp av internet.

Ett digitalt foto kan bevaras och kopieras hur länge som helst, även om disken som den ursprungligen skapades på går förlorad. När man arkiverar digitala fotografier är det viktigt att man skapar back-ups ifall hårdvaran går sönder eller blir föråldrad. Den som väljer att framkalla foton på papper behöver förstås inte bekymra sig över att hårddisken ska gå sönder, men det är dock svårare att reproducera ett analogt foto. Med hjälp av internet har fotoframkallning blivit enkelt och lättillgängligt för den enskilda individen. Idag kan man framkalla bilder online utan att behöva lämna hemmet. Digitala fotografier kan även skrivas ut på andra föremål än papper; skräddarsydda canvastavlor och mobilskal ökar i popularitet i takt med att tekniken blir mera tillgänglig.

kamerorcopyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.