Logga 5tips

Cv som syns i sökmotorerna

2014-12-19 · Denna artikel finns i gruppen Bemanning och lediga jobb

CV mallar och betydelsen att vara förberedd inför att söka arbete är viktigt. Att söka jobb är ett heltidsjobb tills man tycker man fått ut tillräckligt många ansökningar. Att söka jobb har blivit svårare då marknaden för de flesta yrken blir snävare. At ha ett bra och genomtänkt CV är därför av största vikt.

CV med struktur

Skapar du dina egna Cv-mallar så du får bästa möjliga struktur för ditt ändamål. Olikheterna i ett CV man göra skillnad på om du blir sedd i högen av ansökningar, blir genomläst eller ens kallad till en anställningsintervju. Takten i att göra rätt från början och skapa ditt CV med rätt touch och struktur ligger till grunden för om du lyckas. Arbetsförmedlingen har bland annat flera olika mallar för ditt CV och det finns en struktur som fungerar. För det första ska du ha med standardrubriker med rätt innehåll:

  • Personuppgifter & kontaktuppgifter
  • Arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Kurser
  • Språk
  • Intressen, familj och fritid
  • Personliga egenskaper
  • Föreningar
  • Referenser

Arbetslivserfarenhet

Att ha arbetat tidigare är ofta ett krav för varje jobb. Har du inte relevant erfarenhet kanske chansen är liten att du får jobbet men det finns alltid en chans att bli anställd om arbetsgivaren ser ding som en resurs och tror på dig.

Utbildningar

Utbildning brukar vara ett krav. Ofta är kravet at man ska högskoleutbildning eller universitet men där krävs även att man har antal poäng för att göra sig kvalificerad nog.

Kurser

Kortare kurser, seminarier eller föreläsningar kan vara goda nog i vissa lägen och det påvisar även att man intresserar sig för ämnet. Att ha gedigen kunskap om relevant kunskap är viktigt och dessutom att vara uppdaterad kan vara riktigt viktigt om man ska arbeta med datasystem eller teknik som är snabbutvecklande och under ständig förbättring. Har du planer på ledarskap och intresserar dig för att bli chef bör du kanske planera det noga i förväg.

Språk

Dia språk och nivå på språkkunskaper för ditt CV är viktigt. Modersmål likväl som de certifikat du klarat av.

Intressen

Intressen särskiljer sig inte sällan från det man arbetar med men det är klart. Inte ska man arbeta med samma saker man har som hobby på fritiden. är du aktiv och har intresse för sport och motion är det ofta bra att visa och hitta relevanta intressen för ditt CV.

Egenskaper

Att vara sig själv är bra när man kommer på intervjun men i regel kanske man inte ska vara för personlig utan strikt proffsig och tala klarspråk. För ditt CV spelar det roll på vilken nivå du söker jobb och vilket ansvar och chefsnivå du kommer på intervjun för. personliga egenskaper kan vara väl så intressanta för att kunna umgås med de andra cheferna efter jobbet men det kanske är lite udda.

Föreningsliv

Är du Scout, seglare eller en flitig besökare till biblioteket kan det vara en del av ditt föreningsliv. Intresset för det kan du dela utan att avslöja för mycket då det kanske är ointressant till vis del. Alla CV har sparsam information eftersom det bara är ett komplement för samtal och frågor kring ditt Cv och erfarenhet.

Referenser

Dina referenser ska vara relevanta till liknande jobb eller relatera till din senaste chef för att klargöra hur du är oms person och vad du kan ha för meriter för ditt CV för din eventuella nya chef. namn, Titel och telefonnummer eller epostadress räcker för att de ska kunna ta kontakt.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.