Logga 5tips

Bygga bastu eller vedeldad badtunna

2015-05-01 · Denna artikel finns i gruppen Hus och trädgård

Jag skrev i en tidigare artikel om mina planer att bygga en friggebod på tomten. Ett annat projekt jag har – men då gäller det i fritidshuset i Dalarna – är att bygga bastu eller ev. en vedeldad tunna utomhus.

Även här, precis som i fallet med friggeboden – så finns det flera alternativ om man vill skaffa sig en bastu.

De här alternativen har man:

  • bygga bastun helt själv i lösvirke
  • anlita snickare eller någon som bygger den
  • köpa bastu i monteringsfärdig byggsats

Byggsatserna består då av färdiga väggar och taksektioner  som man sedan enkelt monterar ihop. Eldragning är förberedd med rör, ventilationskanaler är förberedda, och bastuinredningen är färdig att bara slutmonteras. Det går faktiskt ganska lätt och snabbt att montera har jag fått höra när jag hört mig för. Man måste dock tänka på en del saker ur bl.a. brandsynpunkt, det måste tex vara minst 5 cm avstånd mellan bastu och befintlig vägg, likaså mellan bastun och taket.

Det är sedan viktigt att välja rät typ av aggregat – varken för stor effekt eller för liten effekt.

Då det trots allt ändå är en hel del saker att tänka på vid val av både material till själva bastuutrymmet, val av bastuaggregat och bastudörr samt bastuinredningen och andra tillbehör – så kan det vara klokt att vända sig till en riktig bastuexpert. En sådan som varit med länge och är en av Sveriges största, kanske allra störst tom på bastu är Bastubutiken. Här kan du se deras sortiment av bastuinredning och elektriska bastuaggregat . De har givetvis även vedeldade bastuugnar, bastupanel. bastudörrar, bastufönster och alla tänkbara bastutillbehör.

Men själv börjar jag nog ändå väga över till att istället för att bygga en bastu i fritidshuset, att det kanske blir en vedeldad badtunna att ha utomhus bakom logen – med utsikt över sjön (även om den ligger en bit bort tyvärr)

Här har jag hitta några olika tillverkare och leverantörer som tex Sverigetunnan, Badtunnor.se, Skärgårdstunnan mfl. Det finns flera andra med de föll mig inte i smaken.

En viktig sak att tänka på är att det finns badtunnor med och utan plastkar. De invändiga plastkaren kostar givetvis extra. Men de fyller en viktig funktion. Plasten är mycket lätt att rengöra och det är därför klart mycket mer hygieniskt att ha en sådan badtunna än en som enbart är tillverkad i trä. Bakterierna trivs nämligen väldigt bra i  träets fibrer. Ett annat alternativ till plastkar är badtunnor tillverkade i aluminium som också är lätta att hålla rena.

Man kan också lägga lite pengar på ett lite minireningsverk för att slippa byta vatten efter varje bad. Ett lock rekommenderas, då värms tunnan  upp snabbare, behåller värmen längre, och det skyddar också så att inte löv, barr, flugor och annat skräp samlas i tunnan när den inte används.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.