Logga 5tips

Brett utbud och tilltalande priser

2013-08-10 · Denna artikel finns i gruppen Bemanning och lediga jobb

Sedan RUT-avdraget infördes 2007 har ett stort antal företag med erbjuder tjänster som läxhjälp, barnvakt Göteborg och au-pairer etablerat sig på marknaden. Något som kan vara till stor hjälp för den aktiva familjen där båda föräldrarna jobbar mycket.

Många var skeptiska när de så kallade RUT-avdraget infördes för snart fem år sedan. Det tog också ett tag innan folk tog reformen till sig, trots att den var väl uppmärksammad i medierna. Nu tycks emellertid både efterfrågan och utbud ha skjutit fart ordentligt och alltfler företag inom allt från datorsupport och städhjälp till tjänster som barnvakt i Göteborg har slagit sig in på marknaden. RUT-avdraget används också av alltfler. Enligt siffror från Skatteverket ökade antalet köp av hushållsnära tjänster som omfattas av RUT med 18 % under 2012. Skatteverket betalade under samma år ut dryga 2,2 miljarder kronor i skattereduktioner vilket är en ökning med hela 1, 5 miljarder från 2011.

Det mesta talar också för att trenden kommer hålla sig även till nästa år. Av uppenbara skäl utförs flest RUT-tjänster i Stockholmsområdet, som hyser flest människor. På klar andra plats kommer Västra Götaland och det finns enligt flera bedömare anledning att tro att tjänster som rör till exempel läxläsning och barnvakt Göteborg kommer stå för en betydande andel av antalet utförda tjänster på området.

En dynamisk sektor

Barnpassning och i synnerhet barnvakt Göteborg är en tjänst som efterfrågas alltmer. Om detta beror på att fler företag är aktiva på området eller om behov och efterfrågan är den bakomliggande orsaken är dock svårt att svara på. Klart är i varje fall att även föräldrar som av olika anledningar tidigare varit skeptiska till att använda RUT-avdraget nu kan tänka sig att prova.

Ett par som vi varit i kontakt med berättar att de varit skeptiska främst för att ”det verkade komplicerat att fylla i alla blanketter”. Men har sedan de fått reda på att företagen i regel kan hjälpa till med det formella kring ansökning nu intagit en långt mer positiv hållning i frågan.

Läs mer här.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.