Logga 5tips

Bra att tänka på då man ska avveckla bolag

2016-07-01 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi, Övrigt

Det låter ju kanonbra med snabbavveckling och många gånger så är det också det. Det hela beror en hel del på vem man vänder sig till för att avsluta aktiebolag på ett snabbt och effektivt vis. Vill man avveckla bolag så är det viktigt att man gör detta på rätt sätt hela vägen igenom. Då man vänder sig till cbs.se så kan man räkna med ett säkert sätt att sälja aktiebolag på.

Avveckla bolag eller inte…

Man kan förstås tycka att bara tanken på att behöva avveckla aktiebolag är obehaglig. Har man byggt upp en verksamhet så känns kanske likvidation som något väldigt trist. Samtidigt så kan man se detta om en möjlighet. Men frågan är vad man ska göra, avveckla eller likvidera aktiebolag?

Man kan förstås likvidera bolag och därmed helt och hållet lägga ner verksamheten men det finns också andra alternativ. Man kan till exempel sälja aktiebolag om det finns en möjlig köpare och det gör det ju många gånger.

Andra möjligheter är att försätta bolaget i konkurs eller att överlåta det till barn eller barnbarn som ett arv eller som en present.

lämnatillbarnen

Är snabbavveckling en bra lösning?

När man har bestämt sig så kan det förstås kännas som att det där med snabbavveckling är det bästa möjliga. Man vill ju inte hålla på och dra på en process som tar upp tid som man kunde ha lagt på annat.

Det är inte så att det är svårt att avveckla ett bolag, men för många så är det här en process som kan ta några år innan man är helt klar med allt. Att istället sälja bolaget till ett företag som på kort tid blir klart med hela processen är onekligen lockande.

Så länge som man säljer till en seriös köpare som kan utföra en laglig snabbavveckling så är det här en bra lösning i och med att den ger tid till annat så att man kan gå vidare med bättre verksamhet än den som man beslutat sig för att likvidera.

Innan man kan likvidera bolag

Innan man säljer vidare till en köpare så måste man förstås kontrollera att det rör sig om en aktör som kommer att hantera ens bolag på rätt sätt. Det ska finnas tillräckligt med medel för detta och även kunskap och erfarenhet.

Det är viktigt att skatter blir betalda i tid och att alla typer av redovisningar sköts som de ska. Det här är god anledning till att bara sälja till en aktör som har ett gott rykte och som bevisligen vet vad de sysslar med.

Normalt sett så brukar företag som kan köpa aktiebolag för avveckling också erbjuda hjälp med att starta bolag. De kan erbjuda lagerbolag och även ge hjälp med entreprenörskap. Det här går hand i hand med förmågan att avveckla företag på ett lagligt sätt.

Viktigt med avslutad bokföring inför försäljning

Se till att bolagets bokföring är avslutad innan bolaget säljs. Man ska alltid utföra ett sista bokslut. Även om du säljer vidare så behöver du spara räkenskapsinformationen under sju års tid efter det sista bokslutet så förvara detta på en säker plats.

Skulder ska betalas innan man säljer och det gäller att man genomför en bolagsstämma där man kommer överens om viktiga saker. Om det är så att man beslutar sig för att likvidera bolaget så behöver man mötas för att utse en likvidator och se till att Bolagsverket får den nödvändiga informationen.

Om du är osäker på vad som ska göras så ska du veta att de företag, som CBS, som jobbar med den här typen av tjänster kan hjälpa dig med tips och råd. De kan förklara vad som måste vara klart innan de kan ta över och det här kan vara en stor hjälp då du slipper gissa och hoppas på att du gjort rätt.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.