Logga 5tips

Bockning av plåt med kantpressning

2013-10-15 · Denna artikel finns i gruppen Bockning

Kantpressning kallas den metod som används när man bockar plåt, ibland kallas metoden också kantbockning. Konstruktionen på en kantpress ser ut som så att verktyget undertill har en v-formad skåra varpå plåten placeras medan verktyget ovantill pressas ned över plåten och trycker den ner i skåran så att den får ett veck. Man kan pressa plåten olika djupt ner i skåran beroende på vilket resultat man vill ha. Ju tjockare plåt man vill kantpressa, och ju större bocklängden är, desto mer kraft behövs från pressen, men man får vara försiktig så att man inte skadar verktygen med allt för högt tryck.

Kantpressning

När man vill böja plåt på ett så precist sätt som möjligt är kantpressning det bästa alternativet och tekniken är billig så länge kvantiteten är relativt liten.

För riktigt stora och tunga metallstycken brukar man ta till industrirobotar som får genomföra kantpressningen, det innebär i regel för stora risker för människor att hantera för stora plåtbitar.

Det finns utförligare information om kantpressning här.

CNC-styrd kantpressning

Idag är de flesta kantpressar CNC-styrda vilket ger exakt likadana komponenter gång på gång, på ett mycket effektivt sätt. CNC-styrda industrimaskiner programmeras att arbeta fram en komponent, i detta fall ett metallstycke, på ett visst sätt och den som manövrerar maskinen ska ha kunskap, erfarenhet och ett fokuserat sinnelag. CNC-styrd kantpressning kan därför enbart skötas av en CNC-operatör.

Verktygsbunden bockning

Ett alternativ till kantpressning är verktygsbunden bockning. Denna metod är att föredra om man ska producera stora kvantiteter av bockade plåtar – det går snabbare och ger precisa resultat. Det är dock en dyrare metod, vilket är anledningen till varför man bara brukar använda den till större produktioner.

Bockad plåt

Kunskap och noggrannhet är essentiella kvaliteter hos en som vill bocka plåt med kantpressningsmetod.

Plåtbockning och kantpressningsmaskincopyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.