Logga 5tips

Behandlingsprocesser för värmebehandling

2014-03-01 · Denna artikel finns i gruppen Plåtbearbetning

Världen behöver produkter av metall och även maskiner med verktyg som kan ta fram alla dessa komponenter och delar. Den svenska metallindustrin är idag berömd världen över för sina innovativa tekniker och sin höga kvalitet och det arbetas konstant med att utveckla och förfina olika typer av behandlingsprocesser för värmebehandling för att kunna leverera det bästa resultatet i en konkurativ bransch. Det används flera olika sorters metoder för behandling av metaller och plåtbearbetning beroende på vilken typ av produkt som ska framställas. Dagens moderna och skickliga metallverkstäder kan komma med bra råd och synpunkter gällande teknik, metod och budget för att tillsammans framställa en durabel och slitstark produkt med precis den sortens egenskaper som du eftersöker. Här finns företag i Gnosjöregionen som jobbar med värmebehandling och plåtbearbetning »


Vad är värmebehandling?

Man värmebehandlar metaller för att antingen behålla eller förändra dess ursprungliga egenskaper. Det gör man genom att använda olika förutbestämma temperaturer och särskilda effekter för att påverka metallens form, styrka eller yta. Det gör det möjligt att förfina metallens kornstruktur och storlek, öka tänjbarhet (för vidare bearbetning) och också för att förbättra metallens egenskaper, som hårdhet, slitstyrka eller mjukhet.  Man kan säga att den här typen av behandling är A och O i bearbetningsprocesser där man tar fram produkter som ska användas på olika sätt. En metallverkstad jobbar nästan alltid med någon form av behandling som inkluderar värme och om de inte gör det så har stålet de formger garanterat genomgått någon form av värmeprocess.
Glödgning

 En av de vanligaste behandlingsprocesserna är glödgning. Det finns olika glödgningsmetoder beroende på vilken egenskap man vill att materialet ska slutligen ska få. Mjukglödgning ger ett mjukt och segt stål som är både slitstarkt och köldtåligt, och uppnås genom en hög temperatur på 700°C. När man bearbetat metall kan det uppstå ytspänningar som gör metallen sprickkänslig. Vid avspänningsglödgning tar man hjälp av en temperatur på 500-600 °C för att ta bort spänningar i metallen. För att senare återställa metallens finkorniga struktur efter en värmebehandling använder man sig av glödgningsmetoden normalisering. Då kyls metallen ner i kall luft för att minska spänningar.

 

Härdning

Precis som namnet antyder så använder man härdning för att göra metallen hårdare. Under härdning hettas stålet upp till den så kallade härdningstemperaturen som ligger på 780°C. Under en viss tid hålls stålet vid härdningstemperaturen för att senare hastigt avkylas i antingen vatten, olja eller saltlösning. Det skapar en ny strukturform på metallens yta, som kallas martensit som har en mycket hög hårdhet.

 

Galvanisering

Galvanisering är en förzinkningsprocess där man belägger stål eller metall med ett tunt lager zink för att skydda metallen och förhindra korrosion. Det här kan även ge en yta som ser vacker ut och det är också viktigt för produktioner där estetik är en faktor.

 

Återvinning av metaller

 Ett mycket viktigt användningsområde för värmebehandling är återvinning av metall. Här smälter man ner alla slags metaller och stål för att senare återanvändas i nya produkter. Det är en hållbar, miljövänlig och ekonomisk metod som är viktig för alla parter som jobbar med olika former av plåtbearbetning.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.