Logga 5tips

Bättre resultat med dynamisk fräsning

2015-06-08 · Denna artikel finns i gruppen Fräsning

När man fräser fram en komponent så använder man sig av ett verktyg som kommer att avlägsna material från en metallbit i enlighet med den programmering som man använder sig av. Numera så är dynamisk fräsning särskilt populärt eftersom denna metod ökar produktiviteten samtidigt som verktygens livslängd förlängs. Man får alltså en win-win situation där arbetsprocesserna blir mycket effektiva, och där slutkunden kan se fram emot bättre ledtider.

Bra fräsning

Med bra fräsning så har man full kontroll på formen som tas fram. Det här är något som blir möjligt då man kommer åt i olika vinklar vilket är fallet med den dynamiska fräsningen. Man kan alltså få ett mycket bättre slutresultat och ställa högre krav på de former som tas fram. Samtidigt som precisionen ökar så minskar själva skärkraften som måste användas och det ger en säker process både för maskin och för operatör.

Bättre ekonomi

När man inte måste byta ut verktyg i maskiner stup i kvarten så spar det på de utgifter som man har för en produktion. Det här är just vad som har gjort den dynamiska fräsningen så otroligt populär. Med denna fräsning så slipper man värmeutveckling som hade kunnat förstöra verktyg, man får snabbare bort det material som ska fräsas bort, och man kan använda sig av fräsningsverktyg som kostar mindre. Med tanke på att verktygets livstid även förlängs så blir den totala ekonomin mycket bättre och det påverkar hela produktionen. Numera kan man även programmera fräsverktygen så att de kan samarbeta med övrig produktion och jobba lika effektivt som andra maskiner som används inom svensk industri.

Läs mer om fräsning här:

www.frasning.se

www.frasning.com

www.gnosjoregion.se

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.