Logga 5tips

Att hantera juridik som företagare

2015-01-23 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

Den som driver ett företag kommer i princip dagligen i kontakt med juridik i olika former. Detta gäller oavsett i vilken företagsform som man bedriver verksamhet. En butiksinnehavare ingår t ex ett avtal om försäljning med varje enskild kund och även med varje leverantör. Vidare uppstår vid varje försäljning t ex en skyldighet att redovisa och betala mervärdesskatt och även en skyldighet att bokföra transaktionen i enlighet med gällande bokföringsregler. En webbyrå rör sig kontinuerligt inom den upphovsrättsliga juridikens område etc.

De flesta företagare reflekterar inte över de olika juridiska frågor som de stöter på i den dagliga verksamheten. Det är först när någonting inte fungerar som företagaren blir tvungen att “ta tag i” juridiken.

Att ha tillgång till juridisk kunskap är ovärderligt för alla företag. Större företag har oftast en eller flera bolagsjurister vilka dessutom löpande anlitar större advokatbyråer i olika juridiska frågor. Denna möjlighet finns självfallet inte för mindre företag då juridiska tjänster oftast är mycket kostsamma. Istället får den mindre företagare försöka hantera den löpande juridiken på egen hand och först när det blir verkligen komplicerat eller en tvist uppstår anlita en advokat eller annan jurist. Här nedan följer ett antal exempel på hur en mindre företagare kan få hjälp med att hantera den löpande juridiken i verksamheten

Juridisk litteratur för småföretagare
Företagare har alltid använt sig av juridisk litteratur för att kunna hantera juridiken i verksamheten. Emellertid är den juridiska litteratur som jurister använder sig av är ofta mycket komplicerat skriven och tar sällan sikte på konkret praktisk företagsjuridik.

Det har lett till att det finns ett stort antal bokförlag vilka har specialiserat på juridisk litteratur för företagare vilken oftast är relativt enkelt skriven samtidigt som den inte heller är alltför dyr. Dessutom innehåller de ofta konkreta fall och exempel som gör det enklare att ta sig till informationen. En del av denna litteratur finns dessutom tillgänglig helt gratis på de allmänna biblioteken.

Juridiska avtals- och dokumentmallar
Något som de flesta företagare använder sig av är juridiska avtals- och dokumentmallar. Detta kan gälla allt från enklare anställningsavtal och skuldebrev till mer avancerade återförsäljar- eller agentavtal. Att upprätta ett juridiskt dokument om man inte har juridisk utbildning är mycket svårt. Med hjälp av en dokumentmall blir det betydligt enklare, framförallt om det är fråga om professionellt framtagna dokumentmallar där även en skriftlig instruktion följer med.

Det hade självfallet varit bättre om företagaren anlitade en advokat som upprättade varje enskilt avtal och de andra juridiska dokument som behövs i verksamheten. De flesta företag har emellertid inte råd med denna kostnad då en advokat med inriktning på affärsjuridik kostar mellan 1 500 och 5 000 kronor (ex moms) i timmen. Användandet av dokumentmallar blir då ett budgetalternativ som oftast fungerar väl – i vart fall vad avser enklare juridiska dokument.

Medlemskap i branschorganisation
De flesta yrkesgrupper har någon form av branschorganisation som ska tillvarata medlemmarnas intressen. Finns det inte någon särskild branschorganisation finns även generella företagsorganisationer vilka är öppna för de flesta företagare. De flesta av dessa organisationer tillhandahåller juridisk rådgivning till sin medlemmar. Medlemsavgiften i dessa organisationer är oftast inte särskilt hög varför ett medlemskap ofta är väl investerade pengar.

juridik

Att räkna rätt och känna till alla juridiska lagar och regler är inte det enklaste. Är du en egenföretagare med brist på tid kan det vara vettigt att anlita en extern advokat alternativt använda färdiga juridiska avtals- och dokumentmallar.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.