Logga 5tips

Arbeta med kantpressning

2014-03-12 · Denna artikel finns i gruppen Pressning

Kantpressningen fyller många viktiga funktioner i bearbetningen av metall och plåt, och den här metoden används i kombination med andra tekniker för att få fram ett färdigt fabrikat. Metallen böjs till rätt form genom att plåtbearbetningsmaskiner med stor kraft pressar den mellan två maskindelar. Metoden är billig vare sig man behöver en eller flera delar. För att slutresultatet ska bli bra så måste operatören vara skicklig, och Kantpressning används ofta vid bearbetning av aluminium och plåt så det handlar om en hel del kraft som ska till.

Att jobba med kantpressning

Projekt med kantpressning har gått från att innebära mycket manuellt arbete till att bli mer automatiserade. Tidigare inbegrep ett kantpress jobb att man matade in bitarna för hand, det krävde hög precision för att ge ett tillfredsställande resultat. Arbetet kan vara bullrigt vid skärningen, men själva pressningen håller en lägre ljudnivå.  I vissa fall är maskinerna i drift dygnet runt, vilket innebär att skiftarbete kan förekomma. Genomsnittslönen för en kantpressoperatör brukar ligga runt 26 000 kronor. Enligt nya prognoser har arbetsmarknaden för kantpress jobb försämrats. På grund av att industrin har gått in i en lågkonjunktur förutspås efterfrågan gå ner ytterligare.

Numera krävs det ofta ett större tekniskt kunnande från maskinoperatörens sida än tidigare, eftersom tyngdpunkten ligger på programmering och löpande kontroll. Till viss del sker inmatningen fortfarande för hand, men inte i samma utsträckning som tidigare. När det kommer till stora plåtar som inte kan lyftas för hand används istället robotar.

Kunskapskrav

Att jobba med kantpressningstekniken kräver god materialkunskap eftersom egenskaper som till exempel hårdhet påverkar hur maskinen ska ställas in. Att sköta den löpande servicen av maskinen ingår också i de vanliga rutinerna.  Industriprogrammet på gymnasiet eller en liknande verkstadsutbildning är en bra merit för att kunna få jobb som kantpressare. Det finns även kvalificerade yrkesutbildningar som normalt sett är 2 år långa. Där varvas teori med praktik ute i näringslivet.

Så fungerar kantpressen

I de flesta verkstäder är processen väldigt datorstyrd. Det går att i förväg ställa in maskinen på hur pressningen ska se ut och hur många gånger den ska upprepas. De moderna pressarna har hög precisionsförmåga och drar inte så mycket energi. En stor fördel är att det går att stoppa pressen snabbt, vilket drastiskt minskar risken för farliga situationer där någon kan komma till skada.

Inom industrin sker oftast bearbetningen med CNC maskiner som har förmågan att utföra många arbetsmoment på samma gång. Att styra en sådan maskin kräver programmeringsvana och god förmåga att läsa av ritningar. Det är operatörens uppgift att föra in mätvärdena i datorn och sedan se till att pressningen utförs på rätt sätt. Många olika typer av pressar används idag, det finns långa maskiner liksom mindre och mer komprimerade versioner. Hydrauliska och servoelektriska kantpressar är också vanliga.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.