Logga 5tips

Är laserskärning miljövänligt?

2013-03-26 · Denna artikel finns i gruppen Industri, Laserskärning

Med laserskärning så får man snabbt fram precisa former och det här är en teknik som kan användas tillsammans med andra viktiga metallbearbetningsmetoder som till exempel pressning. Lasertekniken används då man till exempel ska skapa hål eller fina linjer som måste finnas i en detalj eller produkt. Man kan använda sig av laserskärning i aluminium såväl som för andra metaller och även för sten och andra material. Tekniken kan anses vara miljövänlig på så vis att den inte bidrar till onödigt spill och att den inte står för farliga utsläpp i samband med att den används.

Så fungerar laserskärningen

När man skär med laser så använder man sig förstås av en laserstråle som kan ta sig igenom tjocka och tunna material. Maskinen som används kommer att programmeras med hjälp av en dator så att man kan få ett exakt rörelsemönster som leder till exakta mått. På så vis kan man ta fram många komponenter av samma stycke plåt. Laserskärning ser enkelt ut men det är klart att tekniken bygger på avancerad teknologi. Dessutom så måste man grunda arbetet med ritningar som är korrekta så att det inte uppstår fel i flera tusen upplagor!

Ett företag som jobbar med laserskärning brukar även kunna erbjuda vattenskärning vilket liknar lasern på så vis att man får en skärande bearbetning som är mycket exakt och miljövänlig. Det gäller helt enkelt att komma fram till vilken teknik som kommer att vara effektivast för det projekt som man ska jobba med.

Fördelar med laser

Fördelarna med lasern är många men om man ska se på det där med miljöaspekten så är det ett minimerat svinn som talar stort för just denna teknik. I och med att man inte måste flytta omkring på materialet som ska beskäras så kan laserstrålen jobba på ett effektivt sätt över det stycke som man ska beskära. Olika komponenter kan skäras ut från en minimal yta och det gör att man inte behöver kasta en massa dyrbart material. Man får helt enkelt ut fler produkter av ett stycke plåt eller aluminium och då det handlar om så dyra material som just aluminium är så är detta givetvis en viktig faktor. Om man ska lista fördelarna så är de:

  • Miljövänligt
  • Tidsbesparande
  • Kostnadseffektivt
  • Lämpligt för dyra material

Det finns förstås fler fördelar med tekniken men dessa kan anses vara några av de allra viktigaste.

Laserskärning

Faror för den som jobbar med laserskärningen

Även om man kan se att laserbeskärningen är miljövänlig på så vis att den inte kräver farliga medel i samband med beskärningen så är den inte helt utan fara för operatören. Laser som används på fel sätt kan vara skadlig och därför så måste verkstäder som jobbar med metoden se till att de ansvariga har en bra laserskärning utbildning att luta sig mot. Maskinerna måste hanteras på rätt sätt vid matning, arbete, och efterarbete. Den som leder arbetet har förstås robotar till hjälp och kommer sällan att komma själva lasern särskilt nära men det finns ändå en risk som man måste ta hänsyn till. Därför ska alla som jobbar på en verkstad som kan erbjuda beskärning med laser vara insatta i säkerhetstänket.

Det man måste komma ihåg med beskärande metoder som kräver energi är att de aldrig kommer att vara 100% miljövänliga då det givetvis går åt någon form av bränsle för att få fram den energi som krävs för driften. Däremot så kan man se att lasern är ett gott alternativ och det särskilt med tanke på framtiden då det kommer att bli möjligt att driva den med miljövänliga metoder.

Få hjälp med skärande bearbetning

Om du behöver hjälp med laserskärning Stockholm eller på andra orter så ska du se till att uppsöka ett företag med rätt erfarenhet. Ofta så kan man se att förmågan att erbjuda olika metoder som till exempel vattenskärning ger en god överblick som gagnar kunden. På så vis så vet du att du får den teknik som är vettigast för ditt projekt. Dessutom så ska man se till att jobba med ett företag som är duktigt på att kommunicera på ett sätt som man förstår så att man inte missar viktig information bara för att man inte talar verkstadsspråket.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.