Logga 5tips

Akupressurpunkternas funktion

2015-04-19 · Denna artikel finns i gruppen SPA och friskvård

Akupressur som behandlingsform

Akupressur är en behandlingsmetod och läkekonst som utförs genom att utöva tryck på specifika akupressurpunkter på kroppen. Olika akupressurpunkter kan behandlas för att påverka olika delar i kroppen. Tanken är att utan någon penetration (exempelvis akupunktur) stimulera blodflödet till dina största nerver i kroppen. Detta bidrar alltså till ett friskare nervsystem, vilket i sin tur främjar en bättre fungerande cellfunktion. Det finns många råd och rön kring akupressurens utförande, och lika många är skeptiska till dess funktion. Även om akupressur har använts i flera tusen år har det på senare år blivit mer och mer vedertaget som en ”riktig” behandlingsform, tillsammans med akupunktur. Det används för att läka kroppar av bland annat elitidrottare.

Akupressur

Akupressurpunkter

Både akupunktur och akupressur tros verka genom en effekt som kan liknas vid ”Ying” och ”Yang”. Genom att påverka olika punkter på kroppen kan det i sin tur ta ut ett annat problem som upplevs. Det används både för att lindra besvär i muskulatur och för att hjälpa kroppen i ett större perspektiv. Behandlingstypen tros ha startat i Asien och Kina, men har spridits över hela världen. Man tror att akupressur tack vare sin enkla form kan ha använts betydligt mycket tidigare än vad man känner till, och att det har använts i många delar av världen – ovetandes om varandra.

Historiskt användande

I och med det historiska användandet och det stora intresset för behandlingen inom idrott och sjukvård bör det kanske tyda på att det är en behandlingstyp som gynnar människan. Något att arbeta vidare på och utveckla även för framtida generationer?

Skepticism

Det finns ingen vetenskaplig enighet om hur akupressur egentligen fungerar och verkar i kroppen.  En  teori handlar om att trycket som utförs kan hjälpa till att främja frisättningen av kroppen naturliga smärtstillande ämnen, bland annat endorfiner. Huvudsaken kan tyckas vara att behandlingen fungerar för den enskilde individen, och ett vedertaget sätt att se på detta handlar om att man bör tro på något för att det ska ha någon verklig effekt.

Underhåll din muskulatur

På samma sätt som du kan bevara friska muskler genom regelbunden motion, kan du behålla friska nerver genom regelbunden akupressurterapi. Det handlar om att underhålla kroppens befintliga funktioner och att främja vitala delar och organ.

Ett billigt sätt att ta hand om kroppen
En av mest fördelaktiga aspekterna av akupressur som behandlingsform är att du inte behöver spendera tusentals kronor och många månader eller år av träning att lära sig hur man kan utföra det på egen hand.

Massage

Massage är är och fungerar som ett komplement till vanlig sjukvård, och kan även det klassas som en ”alternativ” behandlingsform i vissa fall. Intressant är att även dessa grundläggande friskvårdstyper kan vara svåra att bevisa den exakta effekten av. I sin enkelhet är det kanske egentligen en självklarhet att kroppen mår bra av att tas om hand och att musklerna får hjälp att återhämta sig.

Studier har gjorts på vilka fördelar massage, akupressur och akupunktur kan ha på människokroppen. Det man ständigt kommer fram till är hur behandlingarna kan hjälpa kroppen att minska stress, smärta och muskelspänningar.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.