Logga 5tips

A-kassa för företagare

2014-11-12 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag

Har du planer på att starta eget eller redan är igång? Hur bergsäker man än är på sitt koncept så hör det till människans natur att vara orolig och att förbereda för det värsta scenariot.  Lyckligtvis så är sveriges företagare flitiga människor och det finns flera a-kassor speciellt framtagna för företagare. Reglerna för att få ut ersättning skiljer sig lite för företagare. Upplägget på regler jag presenterar gäller för SMÅA som är en av de största arbetslöshets kassorna för företagare. Reglerna som a-kassorna har för medlemskap och för att få ut ersättning är strikt styrt av lagen så det enda som kan skilja a-kassorna emellan är hur de har tolkat den.

Man har delat upp arbetslöshetsförsäkringen i två delar: en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Du måste först ha fyllt 20 år och vara medlem i SMÅA för att ha rätt till någon utav delarna.  För att grundförsäkringen ska gälla måste man ha uppfyllt ett krav gällande arbetstid innan sin arbetslöshet och man ska uppfylla ytterligare krav under tiden man är arbetslös.

Kravet gällande arbetstid kallas också för arbetsvillkor och går att uppnå på två sätt. Enligt första sättet måste man ha arbetat minst 80 timmar per månad i sex månader under en 12 månaders period. Det behöver alltså inte vara sex månader i följd utan det skulle till exempel kunna varit att man arbetat varannan månad så länge man de månaderna arbetat minst 80 timmar. Andra sättet att uppfylla arbetsvillkoret på så ska man ha atbetat minst 480 timmar på en sex månaders period med minst 50 timmar i varje månad. Här får man alltså inte ha hoppat över någon månad utan måsta ha jobbat alla sex månader i rad.

Kraven som gäller på dig under din tid som arbetslös för att ha rätt till ersättning är att:  Du är helt oförhindrad att arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar i veckan. Du ska vara inskriven som arbetssökande på den offentliga arbetsförmedlingen och i övrigt vara aktivt arbetssökande.

För att ha rätt till inkomstbortfallsförsäkringen ska man uppfylla kraven för grundförsäkringen och ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader.

Inkomstbortfallsförsäkringen delas ut i form av dagpenning och för att få ut dagpenningen måste man fylla i aktivitetsrapporter och skicka in varje månad. För att räkna ut dagsförtjänsten man hade innan kollar de på den senaste taxerade inkomsten från verksamheten eller så räknar de på ett genomsnitt av de två senaste årens taxerad inkomst från verksamheten.  Ersättningen är både skattepliktig och pensionsgrundande men SMÅA sköter den biten.

De första 200 dagarna på ersättning har man rätt till 80% av sin tidigare dagsförtjänst i form dagpenning. Dag 201-300 har man rätt till 70% den här perioden kan förlängas upp till 450 dagar om man har ett barn under 18 år. Efter att 70%s perioden är slut har man rätt till 65% av sin gamla dagsförtjänst men man får då den utbetalad av försäkringskassan.

När man väljer a-kassa rekommenderar jag att man noga läser igenom mer än vad en av kassorna har att erbjuda. Håll fokus på vad de erbjuder dig för stöd förutom det ekonomiska, vad gör de för att få just dig på fötter igen? Jämför a-kassa för företagare genom medlemsavgift, villkor och fack.

Några av Sveriges största a-kassor för företagare:

  • SMÅA (Småföretagarnas A-kassa)
  • SHA (Svensk handels arbetslöshetskassa)
  • Unionens A-kassa

Mer information kring Sveriges A-kassor kan du hitta på A-kassa.me.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.