Logga 5tips

5 saker du måste veta om formsprutning

2019-05-18 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt

Tillverkningsprocessen med en formsprutningsmaskin är i grund och botten rätt så enkel. Man kan säga att formsprutning handlar om 4 steg. När man har en form redo så gäller det att fylla den med smält plastmaterial. Det här behöver inte vara plast. Formsprutningen lämpar sig även väl för material som metall och glas.

När formen har fyllts med den smälta massan så kommer nästa steg. Nu ska massan kylas ner så att den stelnar. Detta kan göras på lite olika sätt beroende på den verkstad som sköter tillverkningen och givetvis beroende på formsprutningsmaskin. När innehållet har stelnat så öppnas formen och delen kan plockas ut. Nu stängs formen igen så att den kan fyllas på nytt med ny smält massa för en ny produktionsomgång!

5 saker du bör veta om formsprutning

  • Formsprutning är mycket effektivt

När det ska massproduceras så är formsprutningen ett av de främsta valen. Processen kan vara helt automatisk och det gör att man tillverkar mycket snabbt. Det behövs egentligen bara en operatör som håller koll på maskinen. Men det gäller förstås att de formar som används har korrekt design för att resultatet ska bli precist.

  • Datorprogram styr produktionen

Man designar formen med hjälp av datorprogram. Det är på så vis som man kan få så precis tillverkning. I och med att man från start tillverkar en form som är så exakt så behöver man sällan korrigera de delar som tillverkas med formsprutningsmaskinen. Maskinen styrs också med mjukvara. Den kan jobba på i flera timmar, kanske dygnet runt, på samma sätt och producera del efter del på precis samma sätt.

  • Minimalt med spill

Formsprutningen gillas också skarpt för att den minskar svinn av material. Man smälter ner den massa som kommer att behövas för det antal komponenter som ska formas. Det blir sällan material över. Det här ses som en stor fördel av många skäl. Minskar svinn är samma sak som minskade kostnader, men det är förstås också bra att man inte slösar på material för miljön.

  • Det går att kombinera olika material

Man måste inte välja en enda plast-sort då man jobbar med formsprutning. Det är faktiskt möjligt att kombinera olika material och inte bara plastmaterial. Ibland så kan man göra detta för att öka komponentens styrka. När man kombinerar material så är det inte ovanligt att man injicerar i två steg. Man får då en kärna som sedan täcks av ett lager till och det kan ge stor nytta vad gäller materialets hållbarhet och hantering av stötar.

  • Det tillkommer hela tiden material

Idag så finns det hundratals olika material som kan användas för formsprutning och det blir hela tiden fler. Det här har lett till att allt fler industrier vänder sig till tekniken för massproduktion av delar och produkter.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.