Logga 5tips

Varmt och skönt med luftvärmepump

2014-03-16 · Denna artikel finns i gruppen Hus och trädgård

Här i Sverige har vi en lång kall vinter och vi är i behov av effektiv uppvärmning av våra hem till låg kostnad. Det finns många olika lösningar med både fossilt bränsle och med förnyelsebara energikällor. I denna artikel tänkte jag titta närmare på en av dessa uppvärmningskällor nämligen luftvärmepumpar.

En luftvärmepump tar sin uppvärmningsenergi från utomhusluften. Detta kan jämföras med bergvärme, markvärme eller sjövärme som fungerar enligt samma principer men som istället för att använda luften som energikälla så använder de den lagrade värmeenergin i berggrunden, marken alternativ en närliggande sjös vatten istället.

Alla värmepumpar drivs med el men fördelen jämfört med traditionellt elelement är att du får ut mer värmeenergi än vad betalar för i elenergi. Ofta kan du räkna med att få ut tre till fyra gånger så mycket värme från din luftvärmepump jämfört med ett elelement vid samma elförbrukning. Eftersom större delen av din uppvärmning tas direkt ur utomhusluften så är detta en miljövänlig uppvärmning av ditt hus. Elen kanske kommer från mindre miljövänlig produktionskällor så vill du vara helt miljövänlig så tecknar du ett grönt elavtal som garanterar miljövänlig elproduktion. Alternativ så installerar du solceller på taket och producerar din egen el.

När luftvärmepumpen har utvunnit värme från utomhusluften så fördelas den i ditt hem på ett av två möjliga sätt beroende på vilken lösning du har valt. En luft-luft värmepump är den enklaste metoden och här blåser pumpen helt enkelt in varm luft i ditt hem. Denna metod passa bra i ett hem med öppen planlösning där den varma luften obehindrat kan cirkulera och värma upp alla delar av ditt hem. Den andra lösningen är en luft-vatten värmepump och här kopplas pumpen till vattenelement som värmer upp de olika element. Har du redan vattenburna värmeelement i ditt hem så går det utmärkt att koppla på en luft-vatten värmepump till det befintliga systemet och då hålls även kostnaden nere. Detta system är fördelaktigt för hem med mer slutna planlösningar där en luft-luft värmepump har svårt att sprida värmen till alla rum.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.