Logga 5tips

Vad är influencer marketing?

2017-11-14 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt

År 2017 litar allt färre av oss på reklam och annonser. Idag är personers sociala nätverks ord som väger tyngs då vi ska välja bland olika produkter att köpa.
I och med att sociala medier har exploderat har vi återigen en ny marknadsföringskanal för vårt befogande – nämligen influencer marketing.
Influencer marketing går ut på att välja strategiskt rätt person, en influencer, för att marknadsföra din produkt eller tjänst via personens egna användare på sociala medier. I och med att du anställer en influencer får du alltså tillgång till personens alla följare som sedan kan exponeras för din service eller produkt.
Det är alltså influencerns personliga publik och följare som utgör ditt segment.
Influencer marketing må ha fötts från sociala medier och är egentligen nästa steg från sponsrade inlägg på bloggar. Idag finns det en hel del influencer agenturer runtom världen. Det handlar dock inte om en förbigående trend; idag utgör influencer marketing 15% av omsättningen hos nordiska PR- byråer. I Norge menar PR-byråerna att omsättningen kommer uppgå till 65 procent eller mer inom de följande åren. Du kan läsa mer om Pr-byråers framtid i Norden i en artikel hos MatchOffice.se här.

Styrkan hos influencers

Styrkan med användning av influencers är trovärdigheten och mångsidigheten. Olika influencers kan marknadsföra olika produkter och det finns en influencer för varje kategori inom mode, inredning, hälsa, mamma, näring, sport och design.
Influencer marketing är effektivt för att branda produkter eftersom potentiella konsumenter inom de olika social nätverken – Instagram, YouTube, Snapchat, Musical.ly, Facebook osv. – upplever influencerns som mer trovärdiga än egen annonsering från företag visar flera undersökningar. Därför är en annan benämning på influencers också opinion leaders.
Konsumenterna väljer hellre att lyssna på influencers – opinion leaders, än verksamheten som står bakom. Dock sätter detta också krav för företagen. Eftersom trovärdigheten är nyckelbegrepp då det kommer till influencer marketing, måste företag förstå att undersöka influencerns trovärdighet. Också den enskilda influencers måste se till att branda samt exponera märket på sitt personliga sätt. Ifall influencern viker sig från sin personliga stil i annonseringen, faller trovärdigheten.

Vid sidan om YouTube, Instagram och Snapchat kommer applikationen Musical.ly att bli dominerande för influencer marketing. Musical.ly växer varje dag med 13 miljoner nya videos och är ett tips att hålla koll på då det kommer till nya strategier inom ditt företags influencer marketing.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.