Logga 5tips

När kan det vara aktuellt med ett lagerbolag?

2015-02-11 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

I denna artikel ska vi utveckla begreppet lagerbolag och resonera kring en del frågor som lätt kan uppstå när det blir aktuellt att ta över ett lagerbolag.

Lagerbolag innebär enkelt förklarat att det är ett bolag som finns på lager och som i praktiken väntar på att någon ska ta över företaget. Alla lagerbolag är registrerade som vilande hos Bolagsverket men har genomgått hela uppstartsprocessen som är ett måste när ett företag ska bildas. Som enskild individ kan du inte bilda ett lagerbolag utan detta åligger endast redovisningskonsulter och byråer.

En av fördelarna med att köpa ett lagerbolag är bland annat tidsvinsten. När du köper ett lagerbolag kan du starta din företagsverksamhet direkt med allt vad det innebär. Eftersom organisationsnummer redan finns tillgängligt kan du påbörja företagsverksamheten nästan omedelbart och rent administrativt behöver du endast byta namn på företaget.

Aktiebolag och lagerbolag styrs efter samma regelverk vilket också betyder att alla aktiebolag/lagerbolag inte är skyldiga att anlita revisor. Om det ombildade lagerbolaget inte lever upp till två av följande tre punkter kan revisorstjänsten uteslutas:

  1. 3 anställda
  2. Nettoomsättning på 3 miljoner SEK
  3. Balansomslutning på 1,5 miljoner SEK

Företag som inte når upp till två av dessa tre punkter kan ändå vara betjänta av att anlita en revisor och på så sätt underlätta i processen med bokföring och bokslut.

Aktiebok och rekonstruktion

Alla aktiebolag är enligt lag skyldiga att föra en aktiebok som i praktiken innebär en logg över företagets aktiehandel. I sällsynta fall, när en aktiebok inte finns att tillgå eller inte används enligt lagkraven, kan det bli tal om att rekonstruera aktieboken. Vid rekonstruktion av aktiebok ska all historisk aktiehandel bokföras. I fall där det inte är möjligt att bokföra all historisk aktiedata är företaget skyldigt att upprätta en partiell aktiebok där all kännbar aktiehandel finns noterad.

Ombildning av enskild näringsverksamhet

Om du har en enskild näringsverksamhet kanske du någon gång lekt med tanken att ombilda ditt företag till ett aktiebolag. Detta går alldeles utmärkt och du kan också köpa ett lagerbolag för att sedan ombilda detta till ett aktiebolag. För att kunna ombilda din egen firma till ett aktiebolag krävs det egentligen bara en sak och det är att aktiebolaget behöver vara bildat och registrerat hos Bolagsverket innan du övergår till den nya företagsformen. Detta krav gör det därför ytterst lämpligt att köpa ett lagerbolag som alltid har genomgått uppstartsprocessen och finns inregistrerat i hos Bolagsverket och innehar organisationsnummer.

När är det då lämpligt att ombilda din egen verksamhet till ett aktiebolag? Jo, om företagets intjäning och vinst överstiger brytpunkten (414 000 kr enligt Skatteverkets siffror år 2012) kan du som företagare skattemässigt vinna på att ombilda bolaget till ett AB. Aktieutdelning omfattas av lägre skattesats, 20 % istället för löneskatt på 30 % och därför kan man vinna på att ta ut en aktieutdelning som är lågbeskattad istället för att betala ut ”vanlig” lön till sig själv. Det finns även många andra fördelar med att ombilda egen näringsverksamhet till ett aktiebolag och några av dem är bland annat att det kan vara lättare att knyta kontakter med nya kunder, årsredovisningen finns tillgänglig för granskning och framförallt blir det lättare att dra upp en tydlig skiljelinje mellan ens privata ekonomi och företagets vilket ofta upplevs som komplicerat bland egna företagare.

Processen

När du har bestämt dig för att köpa ett lagerbolag är det en relativt snabb process och du kan i princip ha ett aktiebolag inom två timmar efter att du köpt ditt lagerbolag. Försäljaren av lagerbolaget behöver ett bankintyg som bekräftar insatt aktiekapital på minst 50, 000 kr och köpeavtalet måste vara signerat och daterat. Det signerade köpeavtalet kan mejlas i skannad version eller faxas till säljaren men behöver också bifogas i originalversion per post. Köperutinerna kan skilja sig åt mellan de olika försäljarna av lagerbolag men rent generellt går det väldigt snabbt att köpa ett bolag, och det tar aldrig mer än tre dagar om alla papper är korrekta. Man kan köpa lagerbolag hos Bolagsbutiken.se eller liknande ombud.

När du köper ett lagerbolag och ombildar detta till ett aktiebolag behöver du även ansöka om F-skatt hos Skatteverket och det åligger aktiebolagets styrelse att göra detta. Organisationsnumret som redan finns gör att företagets verksamhet kan starta omgående.

För att kunna starta ett aktiebolag krävs det att grundare går in med kapital och det är skillnad på kapitalinsats på privata aktiebolag och publika aktiebolag. Ett privat aktiebolag måste ha ett eget aktiekapital på minst 50, 000 kr och om bolaget är publikt är det ett krav att startkapitalet behöver vara minst 500,000 kr. Förutom detta startkapital tillkommer en kostnad på 1900 kr som täcker registreringen av aktiebolaget hos Bolagsverket (såvida det inte är ett lagerbolag).

Lagerbolag kan alltså vara en bra bolagsform för dig som snabbt vill starta ett aktiebolag eller ombilda ditt eget företag till ett aktiebolag. Lagerbolagen har under en längre tid varit ett populärt alternativ för många företagare och ger en automatisk tidsvinst för dig som snabbt vill komma igång med din verksamhet.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.