Logga 5tips

Industriproduktion som hantverk när det gäller polyuretanprodukter

2014-11-20 · Denna artikel finns i gruppen Plast och gummi

Trots att vi ofta kan läsa om industrier som lägger ner eller flyttar utomlands så finns det en optimism inom många delar av den svenska industrisektorn. Den optimistiska andan återfinns nästan överallt och framförallt är det de kunskapskrävande industrierna som är på frammarsch. En sådan industrisektor är de företag som tillverkar skräddarsydda lösningar i polyuretan. När kontakt togs med UW-ELAST AB så ändrades bilden av hur industrier ska verka ganska omgående.

UW-ELAST AB arbetar med polyuretan, både formjutna och sprutade produkter, och har såväl små som större kunder.  Även produktionsserierna varierar. Det som utmärker deras produktion från många andra industrier är att de ägnar stora resurser åt att ta fram rätt lösning. Den stora arbetsinsatsen är med andra ord inte enbart produktionen utan snarare att komma fram till vilken produktion som löser kundens problem. De har blivit en problemlösare i samma utsträckning som leverantör, ja om inte mer. För att kunna bedriva denna verksamhet så krävs hög kompetens och de ställer stora krav på medarbetarnas kunskapsnivåer. Detta gäller på alla nivåer. Detta är en utveckling som vi säkert kommer få se mer av då kunskap och kompetens är något som har blivit konkurrensfördelar.

Polyuretan-plast

Plastdetaljer finns överallt runtomkring oss. De kan tillverkas på många olika sätt. Formsprutning, blåsning, gjutning och formning är några av de vanligaste tillverkningsmetoderna. 

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.