Logga 5tips

Är dockor leksaker för pojkar och flickor?

2015-05-12 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt

När man vill ge en present till en liten pojke så kanske man tänker att det inte kommer att passa med en docka. Nog är det väl så att dockor är till för flickor i första hand? I Sverige så är de flesta rätt eniga om att dockan som leksak är till både för flickor och för pojkar, men trots detta så kan man se att många av dockleksakerna har en design som verkar vända sig mer till flickor. Det faktum att det finns både flick- och pojkdockor tycks tyda på att det finns ett behov av olika design och stil beroende på kön. Men är det verkligen så att en flickdocka enbart är intressant för en liten flicka?

Dockor bra för emotionell utveckling

Faktum är att dockan som leksak är mycket bra för barnets emotionella utveckling. Det är väldigt vanligt att man använder sig av dockor för att visa olika situationer och hur man ska bete sig eftersom barnet lätt kan identifiera sig med dockleksaken. Föräldrar som vill göra det lite lättare för barnet att acceptera ett nytt syskon kanske investerar i en flick- eller pojkdocka som ser verklig ut. Det finns ju till och med pojkdockor som kan kissa vilket kan vara kul både för flickor och pojkar att se och upptäcka, så, nej, man kan inte säga att flickor vara skulle vara intresserade av flickdockor och tvärtom. Genom att leka pedagogiska lekar så kan man hjälpa barnen att prata om saker som de kanske inte riktigt har ord för.

Inte bara pedagogik

Nu är det förstås så att dockan inte bara handlar om emotionell utveckling och pedagogik. Framförallt så har barnen kul med den här leksaken. Pojkar som inte får klassiska dockor kommer med största sannolikhet att börja leka med legogubbar eller playmobile-figurer, och de leker på precis samma sätt som flickor genom att iscensätta olika situationer. Med dockorna så kan fantasin flöda och barnet kan uppleva sådant som inte går att uppleva i verkligheten.

Hen kulturen

I den hen kultur som råder i Sverige så får man verkligen säga att dockorna är till för både pojkar och flickor men det är viktigt att inte bli för indragen i det där med genusvetenskap och politik. Om man har en flicka eller pojke som faktiskt inte vill leka med dockleksaker så finns det ju ingen anledning till att forcera detta. Man måste inte ge pojkar rosa dockflickor och flickor pojkdockor bara för att vara politisk korrekt. Det här kan lätt leda till att leken blir ansträngd och konstig. När det gäller den här typen av leksaker så är det helt enkelt bäst att låta barnet själv få välja. Om man inte vet om ens barn är intresserad av den här leksaken så kan man alltid sitta tillsammans och se lite på bilder online för att på så vis se om bilderna väcker ett intresse.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.