Logga 5tips

Varför ett aktiebolag alltid är det bästa valet

2017-11-03 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag

Funderar du på att öppna eget företag. I så fall måste du välja vilken typ av företag du vill driva. Vill du ha en egen firma, ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller ett aktiebolag. Det spelar ingen typ vilken typ av företag du skall driva. Du kan driva de flesta typer av verksamhet oberoende av vilken typ av verksamhet som du vill driva. I vissa fall krävs dock att du har ett aktiebolag för att få bedriva vissa typer av verksamhet. Det finns dock aldrig någon anledning att välja någon annan bolagstyp än aktiebolag.

Tidigare fanns det vissa krav på aktiebolag som gjorde att många valde att avstå från att välja att driva sin verksamhet i form av ett aktiebolag. Dessa krav har dock numera till stor del eliminerats och aktiebolag är numera nästan alltid det bästa valet. Två av de största hindren för att driva företag i form av ett aktiebolag var tidigare.

  • Revisorkravet. Aktiebolag var tidigare tvungna att använda sig av en redovisningsbyrå med en auktoriserad revisor för att se över deras bokföring. En auktoriserad revisor kunde ofta vara relativt dyr vilket gjorde kravet betungande för små företag. Detta krav har nu helt avskaffats för små aktiebolag som numera är fria att sköta sin bokföring hur som helst så länge det sker enligt god redovisningssed. Du behöver med andra ord inte längre betala någon annan för att göra din bokföring utan kan välja att göra det själv för att spara pengar.
  • Kravet om kontantinsats. Man var tidigare tvungen att sätta in minst 100 000 kr i sitt bolag för att kunna bilda ett aktiebolag. Detta är inte längre nödvändigt utan det räcker numera med 50 000 kr som aktiekapital. Detta gör det mycket enklare att öppna ett aktiebolag än det tidigare var. Viktigt att komma ihåg är att dessa 50 000 inte behöver sättas in i bolaget i form av kontanter utan det kan istället t.ex. röra sig om verktyg eller utrustning som behövs i företag, en fastighet eller nästan vad som helst som är värt minst 50 000 och relevant för företagets drift.

Fördelarna med ett aktiebolag

För att kunna förstå de stora fördelar som ett aktiebolag erbjuder måste man först förstå svaren på frågorna ”vad är ett aktiebolag?” och ”vad är en aktie?”. Om du inte förstår vad en aktie är så är det svårt att förstå fördelarna som aktiebolag erbjuder.

Ett aktiebolag är en separat juridisk person. De är med andra ord inte en del av dig utan ett helt oberoende objekt. Företagets och dina tillgångar och skulder är helt skilda. Det aktiebolaget gör påverkar inte dig eller din ekonomi (bortsett från att aktiernas värde kan påverkas). Ditt aktiebolag kan med andra ord gå i konkurs utan att du är ansvarig för några skulder och utan att du får en prick på din kreditrapport. Så länge du har skött företag på ett legalt sätt så är du 100% skyddad.

Detta gör att du kan agera såsom är bäst för företaget utan att behöva vara rädd för vad det kommer att göra för din privatekonomi. Det innebär också att din privata ekonomi och dina privata lån inte påverkar företagets möjligheter att få lån och anta krediter. Detta kan göra det mycket lättare att driva ditt företag om din privatekonomi sedan tidigare är ansträngd. Om du använder dig av ett aktiebolag så börjar du med ett rent blad.

Banken kan dock fråga om din privata ekonomi när du söker dina första lån som AB. Detta innebär inte att din privata ekonomi hindrar dig att få ett lån. Det innebär bara att du måste övertyga banken om att du har en genomtänkt affärsplan.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.