Logga 5tips

Välj rätt namn för att registrera bolag

2018-02-06 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag

Vad ska företaget heta? Det här är en fråga som det kan ta lång tid att få ett svar på. Det är faktiskt inte helt ovanligt att registrera bolag med ett namn för att sedan ändra detta. Man kan vara ganska kreativ med namn så länge som man håller sig till de regler som Bolagsverket ger för namn på företag. Men frågan är hur kreativ man bör vara. Det gäller ju att blivande kunder förstår namnet och att de kommer ihåg det. Försöker man vara för lustig så kanske det ger helt fel effekt.

Registrera bolag med ett unikt namn

Ett unikt namn är bra. Man bör ha något som fångar uppmärksamhet eller som gör att kunderna lätt kommer ihåg. Kanske väljer man sitt eget namn för att det blir enklast. När det rör ett företag som ska vara verksamt online så kan man leka med ord som it, online, nätet och så vidare. Här finns det många varianter som kan fungera. Kanske vill man leka med en fras som beskriver livet online eller något annat som även kommer att beskriva den egna verksamheten.

Ett namn bör inte bara vara unikt utan också positivt. Att kalla sitt bolag för något som har med negativa saker att göra kanske först verkar lite kul men är knappast en bra idé. Om företaget heter något i stil med ett gigantiskt misslyckande så kan ju kunder fundera lite på om de verkligen vill inleda ett samarbete.

Saker som du måste tänka på

Det finns saker som man alltid måste tänka på då man ska välja ett namn för att kunna registrera bolag. Det är till exempel så att man inte får välja ett namn som redan finns. Man kan inte lägga till en bokstav och tänka att det kommer att fungera. Om man säger att man vill att företaget ska heta Cocan Kolan så kommer man med största sannolikhet att få avslag. Det här är för likt ett annat namn som redan är väl inarbetat.

Det är också viktigt att man inte väljer ett namn som lätt kan förväxlas med ett företag som redan finns. Man kan alltså inte köra på något som låter bra just för att det för tankarna till ett mycket lyckat märke. Om man väljer något som kan ses som ett namn eller uttryck som är väl kopplat till ett annat företag så fungerar det heller inte. Kontrollera alltså att din strålande namnidé inte redan finns!

Man måste också tänka på att namnet ska vara verklighetsförankrat. Om man ska sälja telefoner så kan man inte kalla sig för Mamma Mus mjölkproducent. Det gäller att namnet ses som logiskt.

Sist men inte minst så ska du också tänka på att det som du tycker är roligt kanske inte uppfattas så av någon annan. Det är inte tillåtet att använda ett namn som kan upplevas som en förolämpning av andra. Även om du skämtar så blir det inte möjligt. Ska man vara lustig så får det vara på ens egen bekostnad, aldrig på så vis att man använder fula ord eller talar om en viss typ av personer på ett nedsättande sätt.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.