Logga 5tips

Ska man starta aktiebolag eller enskild firma?

2016-01-04 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag

När man väl har bestämt sig för att göra verklighet av sin affärsidé, genom att starta företag, så behöver man även ta ställning till huruvida man vill starta ett aktiebolag eller en enskild firma. Beroende av hur storskalig verksamhet man planerar att bedriva passar de olika alternativen olika bra.

Vad kostar det att starta aktiebolag respektive enskild firma?

Vill man komma undan billigast möjligt är det att starta enskild firma som gäller. Såvida du endast väljer att registrera enskild firma utan företagsnamn är detta gratis. Vill du registrera ett företagsnamn för din enskilda firma kostar detta 900 kronor. Vill du registrera ett aktiebolag kostar det lite mer. Men framför allt behöver du ett större startkapital. Kostnaden för att registrera ett aktiebolag är 1900 kronor. Men för att starta ett aktiebolag krävs det även att man har ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Detta är pengar som du förvisso kan använda i företagets verksamhet, men som oavsett krävs när du startar aktiebolaget.

Vilken bolagsform ska man då välja?

Ska man ta ut majoriteten av vinsten i verksamheten som lön så kan det upp till ett visst belopp löna sig att ha enskild firma framför aktiebolag. Detta för att man i den enskilda firman betalar något lägre sociala avgifter på löneutbetalning i enskild firma. I och med detta kan enskild firma i vissa fall passa bättre för den som bedriver en småskalig rörelse. För att avgöra vad som passar dig bäst är det bra om du har en aning om verksamhetens framtida ekonomi. Du kan då ta hjälp av den så kallade brytpunkten. Det är den inkomstnivå under vilken du endast betalar kommunal inkomstskatt. För inkomståret 2014 var denna brytpunkt 433 900 kronor. För alla inkomster över denna brytpunkt så betalar man ytterligare statlig inkomstskatt på inkomsterna. Har du inkomster som är högre än brytpunkten så går det att vara ganska säker på att aktiebolag är det bästa alternativet.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.