Logga 5tips

Så ska en likvidator likvidera aktiebolag

2022-03-31 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag, Övrigt

För att likvidera aktiebolag behövs det en likvidator som genomför processen. Om ni inte väljer att sälja ab för att få detta gjort ska det alltså välja en likvidator för uppdraget. När detta är gjort finns det flera viktiga saker som likvidatorn måste ta tag i för att genomföra likvidationen.

Likvidatorn kommer att likvidera aktiebolag

Det är viktigt att förstå att en likvidator kommer att ersätta styrelsen och får uppdraget att likvidera ab. När du driver eget företag och bestämmer dig för att lägga ner är det inte du som får den rollen. Den som får jobbet som likvidator kommer att ta VDs och styrelsens position för denna uppgift.

Om du har jobbat med revisor så kommer den personen att fortsätta med sitt arbete under själva likvidationen. Det är också bra att tänka på att det fortfarande kommer att hållas bolagsstämmor. Dessa är nödvändiga för att man ska kunna hålla ordning på resultat- och balansräkning.

Med bolagsstämmor kan man också besluta om likvidatorns ansvarsfrihet. Det som skiljer sig från tidigare procedur under bolagsstämma är att man inte kommer att utse ny styrelse och heller inte fattar beslut om utdelning av vinster.

Skulder måste betalas

När man ska likvidera aktiebolag så måste skulder betalas. Det här är likvidatorns uppgift. För att kunna bli av med skulder kan det vara så att likvidatorn får sälja tillgångar som finns kvar. Likvidatorn måste också ta kontakt med Bolagsverket för att se om det finns borgenärer som inte är kända.

Om det visar sig att det finns okända borgenärer så är det likvidatorn som tar kontakt. Detta görs med en kallelse där likvidatorn tar med kända borgenärer. Man ger kallelsen 6 månader. Det är tiden som okända borgenärer har på sig att komma till tals. Kallelsen går till borgenärer som är kända såväl som till Kronofogden.

Kostnader för likvidation

Likvidatorn kommer att få ett arvode. Denna kostnad och annat som tillkommer när avvecklingen genomförs ska betalas av de tillgångar som finns. Om det skulle vara så att man vill likvidera aktiebolag men inte har tillgångar som täcker skulder och kostnader för likvidationen så får likvidatorn ansöka om konkurs hos tingsrätten.

En titt på årsredovisningar

Det är också likvidatorns jobba att plocka fram årsredovisningar. Dessa ska tas fram på årsstämman där man som sagt beslutar som likvidatorns ansvarsfrihet. Om det blir en fördröjning av likvidation så måste man även ta med ett uttalande från revisorn om att detta kan vara onödigt.

Tillgångar fördelas till aktiebolagets ägare

Likvidatorn kommer även att ta hand om att fördela de tillgångar som återstår när ett bolag likvideras. När skulder har betalats och okända borgenärers tid för att höra av sig har gått ut kan man göra en fördelning mellan bolagets aktieägare.

När detta är genomfört kan likvidatorn ta fram en slutredovisning för bolaget. Denna kommer att presenteras på den sista bolagsstämman som hålls. Likvidatorn kommer att ta fram det som kallas för en förvaltningsberättelse över likvidationen. Där ser man hela likvidationen och allt som ingått.

I förvaltningsberättelsen kommer det att framgå vad likvidatorn har gjort för att likvidera aktiebolag. Det handlar som nämnt om att sälja tillgångar, sköta dröjsmål, komma överens med borgenärer och redovisa resultaten av likvidationen.

En sista bolagsstämma

Det är likvidatorn som kommer att kalla på en bolagsstämma när slutredovisningen är redo. Där kommer den att delas med alla berörda. Det kan vara så att denna redovisning ska revideras av revisor först.

När slutredovisningen har presenterats på en sista bolagsstämma är aktiebolaget upplöst. Det är färdiglikviderat och nu kan likvidatorn meddela att aktiebolaget är likviderat!

Blir det för mycket att stå i?

Även om vi inte kan säga att det är så besvärligt att likvidera ab så är det så klart så att vissa upplever att det här blir för mycket att stå i. Då går det bra att sälja bolag för att få snabbavveckling. Detta kan dock först göras när bolaget inte längre är aktivt och bara existerar som papper för redovisning och pengar på ett konto.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.