Logga 5tips

Professionell mätning av anläggnings och byggprojekt

2018-01-29 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt

90 Grader Mätteknik är ett modernt mätkonsultföretag som erbjuder professionell mätning för ert bygg eller anläggnings-projekt! Genom att anlita professionell mätning av material får ekonomiansvarig för anläggningen ett styrkande underlag för inköp av material och håller bättre koll på vart pengarna går.

90 Grader Mätteknik’s mätkonsulter

Alla mätkonsulter hos 90 Grader Mätteknik har en bakgrund inom anläggning och bygg samt utbildade inom den senaste tekniken för professionell mätning. Konsulterna genomgår regelbundna utbildningar inom det senaste på marknaden för att bibehålla sin goda kompetens och uppdatera sina kunskaper generellt runt mätning.

Konsulterna från 90 Grader Mätteknik använder sig alltid av den senaste tekniken inom totalstationer och GPS-utrustning för att utföra ett så bra jobb som möjligt med noggrannhet i fokus!

Anläggnings- och byggmätning!

90 Grader Mätteknik lever och andas mätning av anläggningar och byggen. Mätkonsulterna kan hänga med från start till mål vid nybyggnationer av hus och andra byggnader där de erbjuder tjänster som utsättning av husgrund, stomme, prefab betong, väggar m.m. Med en stor erfarenhet av utsättning av kantsten, VA-ledningar, fjärrvärme, belysningsstolpar och andra typer av fundament blir noggrannheten på er anläggning en klarhet.

Volymberäkning av massor

En av de viktigaste delarna i ett anläggningsprojekt är volymberäkningen av massor. Det ger era projektledare information om hur ni ska planera beställningar av material, hur mycket ni borde få betalt från beställaren och exakt hur mycket material ni har på lagret just nu.

3D-scanning av ert bygge

Säkerställ ert bygge genom att inspektera felaktigheter och risker i strukturen med extremt noggranna 3D-bilder. 3D-scanners är stationära scanners som kan scanna upp till en miljon punkter per sekund. Detta ger er en punkttäthet av tiotusentals punkter per kvadratmeter som ger väldigt detaljerad data. Dessa bilder kan användas som stöd för att bevisa säkerheten i anläggningen för beställaren och säkerställer att det inte finns några större risker att fortsätta projektet.

Läs mer om 90 Grader Mätteknik!copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.