Logga 5tips

Om ålderssynthet och kontaktlinser

2016-11-30 · Denna artikel finns i gruppen Hygienprodukter

Ögats linser är elastiska och kan formas för att justera synskärpan men det är dessvärre en förmåga som sakta avtar som en del i ett naturligt hälsosamt åldrande. Det sker som en gradvis process med början i 40-45-års ålder. Det märks oftast genom att det börjar bli svårt att se på nära håll. Det klassiska tecknet är att man håller tidningen allt längre ifrån sig när man läser. Beroende på om man sedan tidigare har något synfel t.ex. är närsynt eller översynt, ter sig ålderssyntheten lite olika. För den som är normalsynt person innebär det att ögat inte längre kan fokusera på nära håll men fortsatt se bra på långt håll och för de personer som är översynta märks det tydligare än för de som är närsynta eftersom det översynta ögat är mer beroende av närkorrektion än just det närsynta ögat. Att då börja kompensera sitt åldersseende med att ha månadslinser är ett bra alternativ.

När drabbas man av ålderssynthet?

Begreppet är rent praktiskt och det finns inte en faktisk åldersgräns för att säga när den börjar eftersom det utgår från en biologisk process där linsförändringar pågår hela livet. Eftersom det sker en gradvis förändring så anstränger man sig ofta för att se och läsa och det blir i längden tröttsamt och kan medföra andra symptom som t.ex. huvudvärk. När man väl testat sina första, kanske enkla plusglasögon och inser att det går att se och läsa enkelt – ja, då är ålderssyntheten ett faktum.

Synhjälpmedel

Oavsett om sedan tidigare då är närsynt och fortsatt ser bra på nära håll eller om man är översynt och i större behov av närkorrektion, behövs synjustering för se på olika avstånd. Det går att lösa på olika sätt, genom att ha dubbla glasögon eller kontaktlinser och glasögon, progressiva glasögon eller progressiva kontaktlinser – sätten är många! Eftersom ålderssynthet är oundvikligt och kan påverka oss relativt tidigt i åldern, där många är fysiskt aktiva och utövar sporter eller andra aktiviteter, kan ibland glasögon vara ett hinder i vägen. Förutom risken att de trillar av kan alla som bär glasögon känna igen sig i dilemmat med imma vid temperaturväxlingar eller tunga regndroppar på glasen, som gör det omöjligt att se i allfall. Att bära kontaktlinser kan då vara ett bra alternativ och då det finns progressiva linser, som gör det möjligt att se både på nära oh långt håll kan det vara ett intressant alternativ istället.

Multifokala och bifokala linser

Progressiva linser är samlingsnamnet för multifokala och bifokala linser.
Bifokala linser har en huvudstyrka, som används när du ska se saker på längre avstånd, samt ett annat, något mindre område med en annan styrka, som används när du ska se saker på nära avstånd till exempel vid läsning. Kanten mellan linsens två olika styrkor är rätt så skarp och därför påminner denna lins mycket om progressiva glasögon. Du växlar mellan de båda styrkorna på samma sätt som när du använder progressiva glasögon. Alla kan dock inte använda bifokala linser, det beror på vilken typ av brytningsfel du har och om ditt öga har förmågan att anpassa sig till två olika styrkor i en och samma lins.
Multifokala linser har också flera olika styrkor, men den stora skillnaden mellan multifokala linser och bifokala linser är att de multifokala linserna är utformade med en gradvis övergång från en styrka för nära avstånd till en styrka för långt avstånd. Linsen är oftast uppdelad i ringar, där då varannan ring har styrkan för nära avstånd och varannan ring har styrka för längre håll. Med detta hjälpmedel kan du se lika bra på långt håll, nära håll och alla avstånd däremellan. Linserna har en speciell slipning och med den blir övergången mellan de olika styrkorna mjuk och smidig. Den typ av progressiva linser som har tre styrkor kallas ibland också för trifokala linser. Multifokala linser brukar vara enklare att anpassa sig till vad bifokala linser är.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.