Logga 5tips

Mantec – Vi implementerar

2018-01-21 · Denna artikel finns i gruppen Företag

Mantec är ett konsultföretag som förbättrar effektiviteten, förkortar ledtider, förbättrar leveransprecisionen, minskar driftskostnaderna, ökar produktiviteten och ökar försäljningen. Mantec ger inte bara råd utan även impleterar.

Mantecs metodik behandlar en analys av den nuvarande situationen för att bestämma klyftan mellan nuvarande status och den nivå som kunden önskar sin verksamhet att vara. Ett projekt med tydliga mål förankras sedan i samarbete med kundorganisationen.

Mantec utför inte projekt för våra kunder. Män älskar vi att genomföra projekt tillsammans med våra kunder. Mantec är verksamt i Europa, Sydostasien, Kina, Nordamerika och Ryssland. Men vi genomför projekt överallt där våra kunders verksamhet ligger.

Mantec har dokummenterad meritlista och erfarenhet från ett brett spektrum av branscher. Vi är pragmatiska, målorienterade och ger inte upp förrän våra mål har uppnåtts. Ett Mantec-projekt ger vanligtvis en avkastning på investerat kapital på 4 till 1.

Monetära effekter

I genomsnitt resulterar Mantec ett projekt i ökad produktion på 22-23 procent jämfört med tidigare och med samma insats. Samma förhållande är viktigt om vi vänder oss till ekvationen; samma utgång med 22-23 procent mindre ingång.

Vi skapar bättre effektivitet med våra kunder. Få organisationer har insikt nog att skapa och behålla ett optimalt arbetsklimat på egen hand. Effektiviteten ökas genom att identifiera och korrigera icke-värdeskapande tid och aktiviteter. Detta kärnan i ett Mantec-projekt.

Vår framgång bygger på det faktum att vi har levererat bra resultat till våra kunder. Generellt ger ett Mantec-projekt en avkastning på 4: 1, men det varierar mellan 2,5: 1 och 6: 1 beroende på kundens verksamhet och storlek.

Organisatoriska effekter

Relevanta nyckeltal och en uppföljningsstruktur som genomtränger alla nivåer i företaget. I klartext det innebär att vi hjälper våra kunder att utveckla detaljerade och genomförbara mål för varje nivå och individ. Hela vägen från högsta ledningen till linjen.

En attityd och ett engagemang som garanterar ett långtgående framgång. Vi får människor att arbeta med fokus på rätt saker. Flertalet Mantec kunder har upplevt en högre nivå av personligt engagemang, vilket är resultatet av uppmärksamhet och visualisering. Människor får en större förståelse för vilka parametrar som påverkar deras produktion, samtidigt som det blir tydligt att deras arbete är viktigt i allmänhet. En struktur för att följa upp utvecklingen är ofta ansett väldigt positivt inom arbetslagret; frånvarande ledning är inte önskvärt av någon. Alla måste veta vad som förväntas av dem den dagen och när de lämnar arbetet, huruvida de uppfyllde förväntningarna.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.