Logga 5tips

Hur boende och arbetsmiljön på jobbet påverkar vår hälsa

2017-04-20 · Denna artikel finns i gruppen Sport och idrott

Man brukar säga att arv och miljö, till lika delar, är det som formar oss människor. Arvet kommer vi inte ifrån, men miljön är något som vi själva kan påverka. Kanske inte alltid den yttre, men väl den inre. Vår närmiljö. Som är oerhört viktigt för oss, både när det gäller hemma eller på jobbet.

Det är helt klarlagt att såväl boendemiljö som miljön på jobbet, eller en institution som ett sjukhus, påverkar vårt välbefinnande. Forskning visar att en steril miljö och likartade omgivningar kan öka oron och ge upphov till depressioner och sömnlöshet, oavsett hälsokost och ambitiösa träningsprogram. Det finns också teorier att det så kallade miljonprogrammet som gav oss stora stereotypa bostadsområden, främst kanske i storstäderna, men även i småstäder, befrämjar aggressivitet, vandalism, våld och annan kriminalitet.

Vi är inte skapta för att bo ihopfösta i betonggetton, där grönområdena inskränker sig till några ynka gräsplättar, lite planterade buskar och några få träd. Det är inte svårt att förstå de arbetslösa från Norrland, som med jämna mellanrum frågas ut i TV om de kan tänka sig att flytta till Stockholm, för att få ett jobb. Och svarar: Aldrig i livet! Jag hör hemma här. Här bor vi och här har vi närheten till naturen. Vi flytt int´..!

Självklart kan inte alla bo på landet. Inte heller är de som gör det garanterat lyckliga. Men även de som är födda och uppvuxna i storstaden är en del av naturen. Det finns nedärvt i våra gener. Naturen ger oss genom sina former, färger och dofter både stimulans, harmoni och skänker oss lugn och ro. Vid institutionen för landskapsplanering på Sveriges lantbruksuniversitet har man också funnit att naturen har en klart positiv inverkan på barns utveckling. Barn som vistas och ägnar sig åt träning i en utemiljö med buskar, träd och odlingar hade en bättre motorik och koncentrationsförmåga än barn som vistades i moderna utemiljöer med lekskulpturer. Därav torde man kunna dra den enkla slutsatsen att barn, likt kalvar, mår bra av att vara på grönbete…

Men bor man nu i storstaden så får man naturligtvis försöka göra det bästa av situationen. Exempelvis kan man börja med att plocka in lite av naturen i sin egen bostad. Krukväxter är ett bra sätt att skapa harmoni i bostaden. Kanske en balkonglåda. Eller varför inte försöka odla tomater på balkongen. Ett hallonstånd i en plastspann fungerar också. Ta kontakt med din hyresvärd och din bostadsrätts-eller hyresgästföreningen och kom med förslag hur ni gemensamt ska kunna förbättra eller skapa en helt ny utemiljö i ditt bostadsområde.

När det gäller våra bostäder har det visat sig att form, färg, design och arkitektur har inverkan på vårt hälsotillstånd. Det säger sig nästan självt att man mår bättre av att slippa gråa, trista och stereotypa miljöer. Samma sak gäller våra arbetsplatser liksom institutioner som exempelvis skolor, offentliga byggnader och sjukvårdsinrättningar. Sterila miljöer skapar sterila människor. Vi kvävs sakta men säkert mentalt.

Där har man i dag börjat tänka om men även här ligger det nedärvt i vårt undermedvetna vad vi upplever som välgörande och harmoniskt, beroende på bland annat kunskap, kultur, tycke och smak. I en nyligen genomförd undersökning, byggd på sunt förnuft och utan vetenskaplig grund, utnämdes Astrid Lindgrens Bullerbyn till den optimala livsmiljön.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.