Logga 5tips

Fatvärmare

2016-10-16 · Denna artikel finns i gruppen Service

Fatvärmare gör det möjligt att lätt hantera trögflytande ämnen som förvaras på fat av stål eller plast. När man använder en värmare för fat gör man materialet mer lättflytande vilket gör att det blir mycket lättare att hantera och att dess egenskaper bevaras. Det vanligaste storlekarna på fatvärmare är för 25, 50, 105 samt 200 liters fat som är den vanligaste storleken.

Fatvärmaren är även ett praktiskt effektivt verktyg för frostskydd , viskositetskontroll , smältning av fasta ämnen och underhålla temperaturen på olika typer av material.

Det finns fatvärmare med olika egenskaper och som är gjorda i olika material, detta är för att man skall kunna få önskade egenskaper.

Det finns ett stort antal temperaturstyrningsmöjligheter för fatvärmare allt i från enkla termostater till mer avancerade system för att styra temperaturer.
Ett alternativ till fatvärmare är värmemattor av olika slag dessa kan anpassas och formas helt efter de behov som finns.

Fördelar med att använda en fatvärmare:

  • Med hjälp av spännband är fatvärmaren mycket enkel att sätta på och ta bort
  • Det finns modeller godkända för bruk inom livsmedelsindustrin
  • Fatvärmare kan även användas vid transport av fat och tunnor.
  • Beprövad och tillförlitlig teknik ger hög driftsäkerhet

Fatvärmare för riskområden
Dessa värmare är ATEX godkända, vilket gör att denna produkt kan användas i riskområden som t.ex. raffinaderier och processindustri.

Fatvärmare med induktionsteknik
Induktionsvärmarens unika egenskaper gör att man med denna typ av fatvärmare kan värma fat och en mängd olika metallföremål. Induktionsvärmare kostar lite mer men ger i gengäld en energibesparing vilket ger lägre uppvärmningskostnad

Fatvärmare med metalltrumma

Denna teknik gör att man både sparar utrymme samt att man får en mer effektiv uppvärmning efter som man på ett enkelt sätt minimerar eventuella värmeförsluster. Denna typ av värmare är utrustad med hjul för att man enkelt skall kunna flytta de.

Fatvärmare för höga temperaturer

Det finns fatvärmare som kan arbeta med höga temperaturer upp till 220°C.

 

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.