Logga 5tips

Få hjälp med din redovisning i Stockholm – Auktoriserade redovisningskonsulter

2015-11-16 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

Få hjälp med din redovisning i Stockholm

Oavsett om du är ett litet enmansföretag eller ett börsnoterat aktiebolag så kan du få hjälp med din redovisning i Stockholm. Genom att kundanpassa dina krav och önskemål så kan du få exakt hur mycket eller lite hjälp som du behöver. Anlita oss som din redovisningsfirma så tar vi hand om din bokföring, årsredovisning och deklaration. Så kan du fokusera på andra saker inom företaget. Genom att få hjälp med din bokföring och redovisning så vet du att allt kommer att stämma och att ditt bokslut blir korrekt.

Redovisning i Stockholm

Bokföring och redovisning hör samman. Du måste se till att göra en löpande bokföring under året för att sedan kunna redovisa vid årets slut. Alla affärshändelser som påverkar ditt företags ekonomiska ställning ska bokföras enligt lag. Det handlar om allt från varor och tjänster som köps eller säljs, inventarier som köps in och betalningar via banken. Genom att anlita hjälp med Redovisning i Stockholm, så räcker det att du dokumenterar dessa händelser med fakturor, kvitton, kontoutdrag och så vidare, för att sedan lämna över det till oss. Sedan tar vi över och sköter resten.

Auktoriserad redovisningskonsult i Stockholm – Vi hjälper dig!

Utöver att ge dig hjälp med redovisningstjänster så erbjuder vi dig även konsultationer när det kommer till att notera ditt bolag på börsen. Detta är en lång process, men vi är med dig hela vägen. Från projektplanering till att ta fram korrekta siffror. Vi kan även vara med och utbilda personal på ditt företag för att de ska kunna sköta den löpande redovisningen. Till oss kan ni även vända er för hjälp och råd inom det mesta när det kommer till redovisning. Anlita oss som din auktoriserad redovisningskonsult i Stockholm så hjälper vi dig med både stora och små frågor.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.