Logga 5tips

En annorlunda anställningsform

2015-12-07 · Denna artikel finns i gruppen Eget företag

En ny sorts anställningsform är på frammarsch i Sverige. Det handlar om egenanställning, där förhållandet mellan företag och anställd på sätt och vis är den omvända mot vad den annars är. Vanligtvis är det ju så att företag väljer vilka de vill anställa. Den som är egenanställd har i stället valt vem hon eller han vill bli anställd av. Egenanställning kan sägas vara en form av enmansföretagande, men där den som driver ”företaget” inte har något företag på riktigt (alltså ingen F-skattsedel) utan detta står egenanställningsföretaget för. Resultatet blir någonting som på ytan liknar vanligt enmansföretagande, men som skiljer sig på flera betydande punkter. Dessa är mest till nytta för den egenanställde, och den egenanställdes olika uppdragsgivare kommer inte att märka någon större skillnad.

Så fungerar egenanställning
Egenanställning fungerar som så att man rent tekniskt och juridiskt är anställd av ett företag, ett egenanställningsföretag. Det är då detta företag som har F-skattsedel och det slutgiltiga ansvaret. Den anställde å sin sida fungerar på flera sätt som ett enmansföretag och fakturerar sina kunder, men detta sker då i egenanställningsföretagets namn (att detta går rätt till är mycket viktigt). Fakturorna betalas till företaget, som sedan i sin tur betalar ut pengarna i form av lön till den egenanställde, minus en viss avgift.

För den egenanställde fungerar det hela när det kommer till skatter som en vanlig anställning, där egenanställningsföretaget betalar skatt och den egenanställde bara behöver deklarera på vanligt vis. En skillnad som uppstår här är att du måste göra avdrag i deklarationen för tjänsteresor, det vill säga resor som sker inom arbetet; det är inte någonting som egenanställningsföretaget kan eller får sköta åt dig, i form av traktamenten och liknande. Det samma gäller inköp av saker som du behöver för att utföra ditt arbete med. Även dessa ska dras av i deklarationen.

Blir allt vanligare
Antalet egenanställningsföretag i Sverige ökar stadigt, till förmån för den som söker egenanställning. De olika egenanställningsföretagen har lite olika villkor och inriktning, och det bör inte vara alltför svårt att hitta ett som passar för den som är intresserad av företagande men vill använda sig av en lite enklare (och ofta mer effektiv) variant.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.