Logga 5tips

Dagvattenmagasin räddar hus och tomter

2015-10-23 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt, Plast

När det regnar kraftigt och kanske under flera dagars tid så kan det innebära att marken får ta emot enorma mängder vatten. Normalt sett så är det förstås så att vattnet filtreras ner i marken men när man har anlagt parkeringsplatser och byggt hus så vill man inte få naturliga ansamlingar av vatten vid husgrunder eller omkring bilar. En översvämning ute i skogen är det knappast någon som bryr sig om men vatten som kan leda till stora materiella skador måste man ta hand om och det kan man göra med hjälp av dagvattenmagasin som samlar upp regnvattnet och leder det vidare till önskad plats.

Dagvattenmagasin under marken
När man bygger dagvattensystem så använder man sig av flera delar för att på så vis på ett effektivt sätt få undan stora mängder vatten. Med hjälp av ett fördröjningsmagasin dagvatten kan ledas igenom så slipper man stora ansamlingar av vatten ovan jord. De dagvattenmagasin som man skapar av plast kan på ett lätt sätt grävas ner under marken och kopplas samman med ledningar som för vattnet vidare genom filter och till avlopp eller tillbaka ut i naturen. Man kan säga att det här är en mer avancerad version av den stenkista som man kan ha på en privat tomt för att få till smart dränering och slippa vatten omkring husgrunden. Nuförtiden så är det dock många som väljer dagvattenkassetter över stenkistor för att kassetterna är kostnadseffektivare och lättare att hantera.

Vatten i rätt riktning
Regnvatten som samlas på parkeringsplatser och på andra ytor där man har bebyggelse kan åstadkomma enorma skador. Det vet ju alla att en skadad grund eller bil som börjat rosta av fukt innebär en stor kostnad. Det gäller alltså att leda bort vattnet från egendom men det här låter enklare än vad det är. Ett dagvattensystem ser till att man får en jämn fördelning och att man på ett väl planerat sätt kan leda vattnet till platser där det naturligt kan tas upp i marken eller hamna i avlopp utan att detta leder till för stort tryck på befintliga system. Det som är så smart med dagvattenmagasin är att man kan klara av stora mängder nederbörd som kommer på kort tid tack vare att vattnet samlas upp och kanaliseras under marken. På parkeringen så förblir marken utan pölar och husgrunder kan hållas torra.

Miljövänliga dagvattensystem
Idag så tillverkas dagvattensystemen av plaster och man använder sig av masterbatch för att på ett effektivt sätt med hjälp av formsprutning och formgjutning kunna ta fram de delar och behållare som ska ingå i systemet. Även om man kan tycka att det vore bättre att byta ut plastverktyg mot andra material som är nedbrytbara så är det viktigt att förstå att ämnen som termoplast och plastgranulat faktiskt leder till ökad miljövänlighet. Vår plastindustri jobbar på ett energisnålt sätt och kan dessutom använda sig av återvunnen plast för att skapa nya produkter. Plaster som polyuretan är hållbara alternativ och även något som gör att man spar på energi både vid tillverkning och vid installation av dagvattenmagasin, och det är något som man måste ta med i sin beräkning då man vill få fram hur pass miljövänliga de här systemen är.

Sedan så ska man inte glömma bort att det faktum att man kan rädda fordon och bebyggelse också innebär en besparing och en fördel för miljön. När man talar om miljövänlighet så måste man tänka långsiktigt och se hur flera processer påverkas av att man kan tillverka smarta system för uppsamling av dagvatten och därmed få en bättre miljö där människor bor och verkar. När man råkar ut för översvämningar så kan detta leda till att vanliga avlopp svämmas över och läcker och då står man inför ordentliga problem med föroreningar som fritt kommer ut i naturen och som kan vara svåra att hantera på ett säkert och effektivt vis.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.