Logga 5tips

Behöver du läkarintyg för adoption?

2020-07-24 · Denna artikel finns i gruppen Hälsa

Det är bra att det ställs höga krav på de som vill adoptera barn. Ett av kraven är ett läkarintyg för adoption. Det är något som du behöver ordna med som en del av ansökningsprocessen. Det är inte så att du måste vara en superhjälte som kan förväntas leva i hundra år. Man ser mer på vissa grundläggande saker för att säkra att den som vill adoptera är fysiskt och psykiskt redo för uppdraget.

Så får du läkarintyg för adoption

För att få det läkarintyg adoptionen kräver ska du vända dig till en klinik som jobbar med detta. Det finns flera val. Men ett tips är att välja en klinik med lång erfarenhet. Det gör det mycket enklare att få intyget avklarat och du kan känna dig säker på att det är godkänt av myndigheter.

Kliniken som du bokar en undersökning med måste vara väl medvetna om de krav som ställs för att du ska kunna intygas vara lämplig som adoptivförälder sett ur en hälsoaspekt. Det betyder att de kommer att utföra vissa undersökningar.

Vad kommer att kollas?

När du ansöker om ett läkarintyg för att få adoptera kommer du att genomgå en läkarundersökning. Här ser man på din allmänna hälsa. Dessutom görs det ett HIV test. Du kommer också att få lämna ett urinprov.

När du kontaktar en klinik för att boka in en tid får du veta precis hur du ska förbereda dig. Lyssna noga. Det är onödigt att behöva komma in igen för att du missade vissa riktlinjer gällande urinprov och blodprov.

Det räcker inte alltid med svenskt läkarintyg

Ett viktigt tips är att vara väl medveten om vad som gäller för det land som du vill adoptera från. Det är nämligen inte alltid tillräckligt med ett läkarintyg för adoption från Sverige. Vissa länder kommer att kräva att du får ett läkarintyg från en lokal klinik i deras land.

Det kan alltså bli så att du får reda enbart i detta syfte. Men här bör du kunna få hjälp för att minska på resor och turer till kliniker. Är du bara medveten om vad som krävs från start bör det vara möjligt att kunna ordna med detta intyg på ett smidigt sätt.

Hur många läkarintyg kommer du att behöva?

När vi ser på adoptionsprocessen blir det tydligt att vissa kan få vänta väldigt länge. När det har gått fyra år sedan ditt första läkarintyg för adoption kanske du måste få ett nytt. Det här kan vara bra att tänka på.

Ta alltid reda på om det intyg du har fått fortfarande är giltigt. Om du behöver ett nytt bör du ta hand om det i god tid för att slippa förseningar.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.